Sídlo ŠGÚDŠ – Bratislava
Riaditeľstvo
Generálny riaditeľ
Meno Telefón Email Funkcia
Žec Branislav, Ing., CSc. 02/59375451 branislav.zec@geology.sk Generálny riaditeľ
Riaditeľ pre geológiu
Meno Telefón Email Funkcia
Klukanová Alena, RNDr., CSc. 02/59375246 alena.klukanova@geology.sk Riaditeľ pre geológiu
Riaditeľstvo
Meno Telefón Email Funkcia
Zámečníková Monika 02/59375147 monika.zamecnikova@geology.sk vedúca sekretariátu riaditeľa
Kecskesová Milena 02/59375113 milena.kecskesova@geology.sk referent BOZP, PO, krízového riadenia
Bachratý Juraj 02/59375168 juraj.bachraty@geology.sk kuriér, vodič
Sandtnerová Alexandra, Mgr. 02/59375122 Alexandra.Sandtnerova@geology.sk MD
Kovácsová Helena, Mgr. 02/59375179 helena.kovacsova@geology.sk
Šteffeková Lucia, Mgr. 02/59375122 lucia.steffekova@geology.sk personalista
Oddelenie zahraničných vzťahov
Meno Telefón Email Funkcia
Gačková Henrieta, RNDr. 02/59375211 henrieta.gackova@geology.sk
Wunder Dušan, RNDr., CSc. 02/59375317 dusan.wunder@geology.sk
Oddelenie vydavateľstva a propagácie
Meno Telefón Email Funkcia
Martinský Ladislav, RNDr. 02/59375233, 231 ladislav.martinsky@geology.sk vedúci oddelenia
Hrtusová Janka, Ing. 02/59375164 janka.hrtusova@geology.sk
Remžíková Zuzana 02/59375114 zuzana.remzikova@geology.sk
Šebesta Ľubomír, Mgr. 02/59375458 lubomir.sebesta@geology.sk
Szatlmayer Rudolf, Mgr. 02/59375458 rudolf.szatlmayer@geology.sk
Žideková Slávka 02/59375136 slavka.zidekova@geology.sk
Oddelenie verejného obstarávania
Meno Telefón Email Funkcia
Gandžalová Jančeková Marta, Ing. 02/59375445 marta.gandzalova-jancekova@geology.sk vedúca oddelenia
Horváthová Renáta, Mgr. 02/59375319 renata.horvathova@geology.sk
Odbor geológie
Odbor geológie
Meno Telefón Email Funkcia
Černák Radovan, RNDr., PhD. 02/59375423 radovan.cernak@geology.sk vedúci odboru
Oddelenie geológie starších útvarov
Meno Telefón Email Funkcia
Hraško Ľubomír, RNDr., PhD. 02/59375163 lubomir.hrasko@geology.sk vedúci oddelenia
Boorová Daniela, RNDr., CSc. 02/59375442 daniela.boorova@geology.sk
Buček Stanislav, RNDr., CSc. 02/59375214 stanislav.bucek@geology.sk
Demko Rastislav, RNDr., PhD. 02/59375335 rastislav.demko@geology.sk
Huszárová Margita 02/59375273 margita.huszarova@geology.sk
Kováčik Martin, RNDr., CSc, 02/59375444 mato.kovacik@geology.sk
Kronome Balázs, Mgr., PhD. 02/59375115 balazs.kronome@geology.sk
Laurinc Dušan, Mgr., PhD. 02/59375221 dusan.laurinc@geology.sk
Pelech Ondrej, Mgr., PhD. 02/59375257 ondrej.pelech@geology.sk
Pešková Ivana, Mgr., PhD. 02/59375351 ivana.peskova@geology.sk
Sentpetery Michal, Mgr., PhD. 02/59375221 michal.sentpetery@geology.sk
Teťák František, Mgr., PhD. frantisek.tetak@geology.sk
Oddelenie geológie mladších útvarov
Meno Telefón Email Funkcia
Maglay Juraj, RNDr., PhD. 02/59375447 juraj.maglay@geology.sk vedúci oddelenia
Dvořák Ján 02/59375477 jan.dvorak@geology.sk
Fordinál Klement, RNDr., PhD. 02/59375448 klement.fordinal@geology.sk
Fritzman Roman 02/59375256 roman.fritzman@geology.sk
Moravcová Martina, RNDr., PhD. 02/59375476 martina.moravcova@geology.sk
Nagy Alexander, RNDr., CSc. 02/59375165 alexander.nagy@geology.sk
Šefčík Peter, RNDr., PhD. 02/59375225 peter.sefcik@geology.sk
Šimon Ladislav, RNDr., PhD. 02/59375378 ladislav.simon@geology.sk
Vlačiky Martin, Mgr., PhD. RD
Zlinská Adriena RNDr., PhD. 02/59375237 adriena.zlinska@geology.sk
Oddelenie nerastných surovín a geofyziky
Meno Telefón Email Funkcia
Kúšik Dušan Mgr., PhD. 02/59375323 dusan.kusik@geology.sk vedúci oddelenia
Šoltés Stanislav Mgr., PhD. 02/59375310 stanislav.soltes@geology.sk
Zeman Igor, RNDr. 02/59375478 igor.zeman@geology.sk
Oddelenie 3D / 4D geologického modelovania
Meno Telefón Email Funkcia
Zlocha Marian, RNDr., CSc. 02/59375421 marian.zlocha@geology.sk vedúci oddelenia
Fričovská Jana, Ing. 02/59375128 jana.fricovska@geology.sk
Oddelenie špeciálnych laboratórií
Meno Telefón Email Funkcia
Konečný Patrik, RNDr., PhD. 02/59375382 patrik.konecny@geology.sk vedúci oddelenia
Bilohuščin Ján, RNDr., PhD. 02/59375376 jan.bilohuscin@geology.sk
Čech Peter, Mgr. 02/59375230 peter.cech@geology.sk
Holický Ivan, RNDr 02/59375382 ivan.holicky@geology.sk
Kollárová Viera, Mgr., PhD. 02/59375384 viera.kollarova@geology.sk
Kováčiková Monika, RNDr. 02/59375384 monika.kovacikova@geology.sk
Krížiková Ľubica, Mgr. 02/59375253 lubica.krizikova@geology.sk
Oddelenie hydrogeológie a geotermálnej energie
Meno Telefón Email Funkcia
Malík Peter, RNDr., CSc. 02/59375416 peter.malik@geology.sk vedúci oddelenia
Bahnová Natália, Mgr. 02/59375249 natalia.bahnova@geology.sk
Benková Katarína RNDr. 02/59375121 katarina.benkova@geology.sk
Bottlik František, Mgr. 02/59375239 frantisek.bottlik@geology.sk
Fričovský Branislav, Ing., M.S., PhD. 02/59375271 branislav.fricovsky@geology.sk
Gregor Miloš, Mgr., PhD. 02/59375271 milos.gregor@geology.sk
Marcin Daniel, Mgr., PhD. 02/59375121 daniel.marcin@geology.sk
Michalko Juraj, RNDr., CSc. 02/59375129 juraj.michalko@geology.sk
Pažická Alexandra, Mgr. 02/59375249 alexandra.pazicka@geology.sk
Švasta Jaromír, Mgr., PhD. 02/59375326 jaromir.svasta@geology.sk
Tóthová Katarína 02/59375446 katarina.tothova@geology.sk
Oddelenie inžinierskej geológie
Meno Telefón Email Funkcia
Liščák Pavel, RNDr., CSc. 02/59375160 (dočasne -227) pavel.liscak@geology.sk vedúci oddelenia
Dananaj Ivan, Mgr., PhD. 02/59375412, 236 ivan.dananaj@geology.sk
Iglárová Ľubica, RNDr. 02/59375466 lubica.iglarova@geology.sk
Magalová Dana 02/59375227 dana.magalova@geology.sk
Ondrášiková Barbora, Mgr 02/59375464 barbora.ondrasikova@geology.sk
Ondrejka Peter, Mgr., PhD. 02/59375464 peter.ondrejka@geology.sk
Pauditš Peter, RNDr., PhD. 02/59375143 peter.paudits@geology.sk
Oddelenie geochémie životného prostredia
Meno Telefón Email Funkcia
Slaninka Igor, RNDr., PhD. 02/59375184 igor.slaninka@geology.sk vedúci oddelenia
Zvarová Iveta, Mgr. MD
Bodiš Dušan, RNDr., CSc. 02/59375342 dusan.bodis@geology.sk
Cvečková Veronika, Mgr. 02/59375171 veronika.cveckova@geology.sk
Jankulár Michal, Mgr., PhD. 02/59375245 michal.jankular@geology.sk
Kordík Jozef, RNDr., PhD. 02/59375234 jozef.kordik@geology.sk
Rapant Stanislav, doc. RNDr., DrSc. 02/59375213 stanislav.rapant@geology.sk
Stríček Igor, Mgr., PhD. 02/59375245 igor.stricek@geology.sk
Odbor informatiky
Odbor informatiky
Meno Telefón Email Funkcia
Káčer Štefan, RNDr. 02/59375155 stefan.kacer@geology.sk vedúci odboru
Oddelenie geofondu
Meno Telefón Email Funkcia
Mižák Jozef, Ing. 02/59375325 jozef.mizak@geology.sk vedúci oddelenia
Bruteničová Gabriela 02/59375361 gabriela.brutenicova@geology.sk
Drábová Alžbeta 02/59375316 alzbeta.drabova@geology.sk
Dublan Štefan 02/59375365
Fričová Iveta 02/59375369 iveta.fricova@geology.sk
Horák Peter, Mgr. 02/59375318 peter.horak@geology.sk
Kočišová Alica, Ing. 02/59375363 alica.kocisova@geology.sk
Kohútová Klára, RNDr. 02/59375312 klara.kohutova@geology.sk
Kozmérová Andrea 02/59375320 andrea.kozmerova@geology.sk
Kunská Radoslava, Mgr. 02/59375359 radoslava.kunska@geology.sk
Nedorolíková Jaroslava 02/59375366 jarka.nedorolikova@geology.sk
Okoličányiová Michaela 02/59375369 michaela.okolicanyi@geology.sk
Pazderová Darina 02/59375356 darina.pazderova@geology.sk
Plesníková Katarína, PhDr. 02/59375328 katarina.plesnikova@geology.sk
Rác Eduard 02/59375368 eduard.rac@geology.sk
Rajtíková Lýdia 02/59375367 lydia.rajtikova@geology.sk
Šebestová Jana 02/59375362 jana.sebestova@geology.sk
Sentpetery Marta, Mgr. 02/59375310 marta.sentpetery@geology.sk
Sofka Patrik, Mgr. 02/59375316 patrik.sofka@geology.sk
Španek Peter, Mgr., PhD. 02/59375327 peter.spanek@geology.sk
Stolár Michal, RNDr 02/59375365 michal.stolar@geology.sk
Viznerová Mária 02/59375369 maria.viznerova@geology.sk
Znášiková Bonita, Mgr. 02/59375314 bonita.znasikova@geology.sk
Oddelenie geologických informačných systémov
Meno Telefón Email Funkcia
Antalík Miroslav, Ing. 02/59375373 miroslav.antalik@geology.sk vedúci oddelenia
Bystrická Gabriela, Mgr. 02/59375470 gabriela.bystricka@geology.sk
Cibula Róbert, RNDr. 02/59375380 robert.cibula@geology.sk
Lacenová Kristína, Ing. 02/59375470 kristina.lacenova@geology.sk
Vlachovič Jozef 02/59375357 jozef.vlachovic@geology.sk
Oddelenie ústrednej geologickej knižnice
Meno Telefón Email Funkcia
Koblišková Katarína, Mgr. MD
Sabova Zuzana 02/59375151 zuzana.sabova@geology.sk
Marinkovičová Slobodana, Bc. 02/59 375 151 slobodana.marinkovicova@geology.sk
Oddelenie informačných technológií
Meno Telefón Email Funkcia
Balúch Juraj, Ing. 02/59375248 juraj.baluch@geology.sk vedúci oddelenia
Fazekaš Karol 02/59375248 karol.fazekas@geology.sk
Ekonomika a hospodárska správa
Riaditeľ pre ekonomiku
Meno Telefón Email Funkcia
Sokolíková Ľubica, Ing. 02/59375232 lubica.sokolikova@geology.sk Riaditeľ pre ekonomiku
Oddelenie rozpočtu a účtovných systémov
Meno Telefón Email Funkcia
Giertlová Danica 02/59375156,169(sklad) danica.giertlova@geology.sk
Koláriková Lívia 02/59375132 livia.kolarikova@geology.sk
Moravciková Jana 02/59375132 jana.moravcikova@geology.sk
Novakova Imelda 02/59375157 imelda.novakova@geology.sk
Strelecká Alena 02/59375426 alena.strelecka@geology.sk
Wolfová Emília, Ing. 02/59375414 emilia.wolfova@geology.sk
Oddelenie služieb a správy majetku
Meno Telefón Email Funkcia
Beláková Dalma, Mgr. 02/59375346 dalma.belakova@geology.sk vedúca oddelenia
Miklášová Mária 02/59375449 kuchyňa
Sandtnerová Mária 02/59375449 kuchyňa
Harmat Rudolf 02/59375348
Komorowska Martina
Košťálik Vojtech 02/59375348
Kovačičová Milota
Paulech Ľubomír 02/59375348
Takáčová Jana
Oddelenie prípravy a implementácie projektov
Meno Telefón Email Funkcia
Schmiedlová Jana, Ing. 02/59375247 jana.schmiedlova@geology.sk vedúca oddelenia
Valentová Danka, JUDr. 02/59375251 danka.valentova@geology.sk
Oddelenie dopravy
Meno Telefón Email Funkcia
Komorowski Ladislav 02/59375453
Serina Zdenek 02/59375453
Regionálne centrum Spišská Nová Ves
Riaditeľstvo
Riaditeľstvo
Meno Telefón Email Funkcia
Gonda Stanislav, Ing. 053/4190116 stanislav.gonda@geology.sk Vedúci strediska
Fiffiková Jozefína 053/4190115/sekretariát jozefina.brezovajova@geology.sk
Haragoš Andrej, Ing. 053/4190110 andrej.haragos@geology.sk
Odbor geológie
Oddelenie geológie starších útvarov
Meno Telefón Email Funkcia
Radvanec Martin, Ing., CSc. 053/4190186 martin.radvanec@geology.sk
Oddelenie nerastných surovín a geofyziky
Meno Telefón Email Funkcia
Gluch Augustín, RNDr. 053/4190109 augustin.gluch@geology.sk
Pijaková Renáta, Ing. renata.pijakova@geology.sk
Stašik Ľubomír, Ing. 053/4190174 lubomir.stasik@geology.sk
Oddelenie 3D / 4D geologického modelovania
Meno Telefón Email Funkcia
Dzurenda Štefan, Mgr. 053/4190121 stefan.dzurenda@geology.sk
Šesták Pavol, Mgr. 053/4190121 pavol.sestak@geology.sk
Oddelenie hydrogeológie a geotermálnej energie
Meno Telefón Email Funkcia
Bajtoš Peter, Ing., PhD. 053/4190182 peter.bajtos@geology.sk
Siska Milan, Mgr. 053/4190151 milan.siska@geology.sk
Suchá Gabriela 053/4190151 gabriela.sucha@geology.sk
Oddelenie inžinierskej geológie
Meno Telefón Email Funkcia
Mašlár Eduard, Mgr. 053/4190152 eduard.maslar@geology.sk
Mašlárová Ingrid, Mgr. 053/4190152 ingrid.maslarova@geology.sk
Oddelenie geochémie životného prostredia
Meno Telefón Email Funkcia
Gurinová Erika, Ing., RNDr. 053/4190122 erika.gurinova@geology.sk
Hlodák Michal, Mgr., PhD. 053/4190141 michal.hlodak@geology.sk
Pramuka Silvester, RNDr. 053/4190141 silvester.pramuka@geology.sk
Odbor informatiky
Oddelenie geofondu
Meno Telefón Email Funkcia
Nováčková Mária 053/4190109 maria.novackova@geology.sk
Oddelenie informačných technológií
Meno Telefón Email Funkcia
Dvorčáková (Procházková) Mária, Mgr. 053/4190119 maria.dvorcakova@geology.sk
Ekonomika a hospodárska správa
Oddelenie rozpočtu a účtovných systémov
Meno Telefón Email Funkcia
Aštáryová Janka, Ing. 053/4190114 janka.astaryova@geology.sk
Gallovičová Júlia 053/4190145 julia.gallovicova@geology.sk
Lapšanská Marta 053/4190161 marta.lapsanska@geology.sk
Liptáková Zuzana 053/4190166 zuzana.liptakova@geology.sk
Oddelenie služieb a správy majetku
Meno Telefón Email Funkcia
Furinová Anna upratovačka
Bendžáková Alžbeta
Kiššaková Elena
Kočišová Marta 053/4190111, 195 beata.cambalova@geology.sk
Kusý Vladimír 053/4421247
Mikolaj Miroslav 053/4190162, 247 miroslav.mikolaj@geology.sk
Šariský Ján 053/4190247
Siťariková Anna 053/4190111,195
Truhanová Viera 053/4421241
Odbor geoanalytických laboratórií
Odbor geoanalytických laboratórií
Meno Telefón Email Funkcia
Mackových Daniela Ing., CSc. 053/4190134, 4425512 daniela.mackovych@geology.sk vedúca odboru
Lučivjanský Pavol, RNDr. 053/4190105 pavol.lucivjansky@geology.sk
Oddelenie anorganických analýz
Meno Telefón Email Funkcia
Nováková Jarmila, RNDr. 053/4190137 jarmila.novakova@geology.sk vedúca oddelenia
Semanová Veronika, Ing. MD
Čontošová Mária 053/4190107
Cvengrošová Anna 053/4190180
Doležalová Edita 053/4190107
Fabinyová Emília 053/4190107,156
Hatalová Eva 053/4190189
Kandríková Valéria 053/4190189,156
Kusyová Renáta 053/4190167, 183 renata.kusyova@geology.sk
Nádašdiová Júlia 053/4190197
Ondíková Helena, RNDr. 053/4190117 helena.ondikova@geology.sk
Rečlo Michal, RNDr. 053/4190144 michal.reclo@geology.sk
Šoltýsová Henrieta, Ing. 053/4190144 henrieta.soltysova@geology.sk
Uhrinová Katarína, RNDr., PhD. 053/4190171 katarina.uhrinova@geology.sk
Zacher Tomáš, Mgr., PhD. 053/4190137, 144, 156 tomas.zacher@geology.sk
Oddelenie organických analýz
Meno Telefón Email Funkcia
Vabcová Jana Ing. 053/4190139,131 jana.vabcova@geology.sk vedúca oddelenia
Forróva Martina, Mgr.
Keršňaková Zuzana, Ing. 053/4190139,131 zuzana.kersnakova@geology.sk
Lemak Ivana, Mgr. 053/4190172, 139 ivana.lemak@geology.sk
Lučivjanská Mária, Ing. 053/4190172,139 maria.lucivjanska@geology.sk
Lučivjanská Viera, RNDr. 053/4190172,139 viera.lucivjanska@geology.sk
Sertlová Agáta 053/4190139 agata.sertlova@geology.sk
Suchá Beáta, Ing. 053/4190139 beata.sucha@geology.sk
Oddelenie analýz vôd
Meno Telefón Email Funkcia
Repková Renáta, Ing. 053/4190178,175 renata.repkova@geology.sk vedúca oddelenia
Janusová Katarína, Mgr. MD
Krajňáková Janka, Ing. MD
Barabásová Mária 053/4190175
Bednárová Zuzana Ing. 053/4190175 zuzana.bednarova@geology.sk
Bukovinová Radka 053/4190175 radka.bukovinova@geology.sk
Guspanová Mária 053/4190175 maria.guspanova@geology.sk
Kapustová Zlatica 053/4190175 zlatica.kapustova@geology.sk
Kovalčíková Adriana, Ing. 053/4190175 adriana.kovalcikova@geology.sk
Lapšanská Anna, Ing. 053/4190175 anna.lapsanska@geology.sk
Saksová Silvia, Mgr. 053/4190175 silvia.saksova@geology.sk
Šofrancová Viera 053/4190175
Spišáková Jana 053/4190175
Oddelenie prevádzky a prípravy vzoriek
Meno Telefón Email Funkcia
Findura Ľubomír RNDr. 053/4190153 lubomir.findura@geology.sk vedúci oddelenia
Polubňáková Eva 053/4190124 eva.polubnakova@geology.sk sekretariát
Barabas Milan 053/4190179 milan.barabas@geology.sk
Chromčo Miroslav 053/4190138,112
Fabinyová Anna 053/4190151
Roch Milan 053/4190138,112
Regionálne centrum Košice
Riaditeľstvo
Riaditeľstvo
Meno Telefón Email Funkcia
Petro Ľubomír, Ing., CSc. 055/6250045 lubomir.petro@geology.sk
Odbor geológie
Oddelenie geológie starších útvarov
Meno Telefón Email Funkcia
Gazdačko Ľubomír, Ing. 055/6250043 lubomir.gazdacko@geology.sk
Németh Zoltán, Ing., PhD. 055/6250043 zoltan.nemeth@geology.sk
Žecová Katarína, RNDr., PhD. +421 556250045 katarina.zecova@geology.sk
Oddelenie geológie mladších útvarov
Meno Telefón Email Funkcia
Balážová Renáta 055/6250043 renata.balazova@geology.sk
Oddelenie nerastných surovín a geofyziky
Meno Telefón Email Funkcia
Bačo Pavel, RNDr 055/6250048 pavel.baco@geology.sk
Bačová Zuzana, Mgr. 055/6250043 zuzana.bacova@geology.sk
Repčiak Martin, Ing. 055/6250043 martin.repciak@geology.sk
Oddelenie 3D / 4D geologického modelovania
Meno Telefón Email Funkcia
Surový Martin, Ing. 055/6250043 martin.surovy@geology.sk
Vizi Ladislav, doc., Ing., PhD. 055/6250048 ladislav.vizi@geology.sk
Oddelenie hydrogeológie a geotermálnej energie
Meno Telefón Email Funkcia
Bačová Natália, Ing., PhD. 055/6250043 natalia.bacova@geology.sk
Lenhardtová Eva, Ing. 055/6250043 eva.lenhardtova@geology.sk
Oddelenie inžinierskej geológie
Meno Telefón Email Funkcia
Pačajová Katarína, Ing. 055/6250043 katarina.pacajova@geology.sk
Stercz Marián, Mgr. 055/6250043 marian.stercz@geology.sk
Oddelenie ATNS
Meno Telefón Email Funkcia
Štyriaková Iveta, Ing., PhD. 055/6224315, kl. 314 iveta.styriakova@geology.sk vedúca oddelenia
Čechovská Katarína, Ing. 055/6224315, kl. 305 katarina.cechovska@geology.sk
doc. Ing. Košuth Marián, PhD. 055/6224315, kl. 212 marian.kosuth@geology.sk
Kovaničová Ľubica, Ing. 055/6224315, kl.310 lubica.kovanicova@geology.sk
Marčeková Mária 055/6224315, kl. 304 maria.marcekova@geology.sk
Semjanová Ivana, Bc. 055/6250043 ivana.semjanova@geology.sk
Štulajterová Radoslava, Ing., PhD. 055/6250043 radoslava.stulajterova@geology.sk
Tuček Ľubomír, Ing. 055/6224315, kl. 330 lubomir.tucek@geology.sk
Ekonomika a hospodárska správa
Oddelenie rozpočtu a účtovných systémov
Meno Telefón Email Funkcia
Vancáková Monika 055/6250043 monika.vancakova@geology.sk
Oddelenie služieb a správy majetku
Meno Telefón Email Funkcia
Verbovský Alexander, Ing. 055/6250043, kl. 213 verbovský. alexander@geology.sk
Fazekašová Zdenka 055/6250043
Regionálne centrum Banská Bystrica
Riaditeľstvo
Riaditeľstvo
Meno Telefón Email Funkcia
Jelínek Róbert, Mgr., PhD. 048/4141658 robert.jelinek@geology.sk
Odbor geológie
Oddelenie geológie starších útvarov
Meno Telefón Email Funkcia
Olšavský Mário, Mgr., PhD. 048/4141658 mario.olsavsky@geology.sk
Oddelenie nerastných surovín a geofyziky
Meno Telefón Email Funkcia
Miháľ Ivan 048/4141658 ivan.mihal@geology.sk
Mikušová Jana, Mgr., PhD. 048/4141658 jana.mikusova@geology.sk
Sklady hmotnej dokumentácie, Bratislava, Galvániho 18
Odbor informatiky
Oddelenie geofondu
Meno Telefón Email Funkcia
Nedorolíková Jaroslava 02/43422421 jarka.nedorolikova@geology.sk
Sklady hmotnej dokumentácie Kráľová pri Senci
Odbor informatiky
Oddelenie geofondu
Meno Telefón Email Funkcia
Fábry Rastislav 02/45901512