Sídlo ŠGÚDŠ – Bratislava
Riaditeľstvo
Generálny riaditeľ
MenoTelefónEmailFunkcia
Slaninka Igor, RNDr., PhD.02/59375451igor.slaninka@geology.skgenerálny riaditeľ
Riaditeľ pre geológiu
MenoTelefónEmailFunkcia
Klukanová Alena, RNDr., CSc.02/59375246alena.klukanova@geology.skRiaditeľ pre geológiu
Riaditeľstvo
MenoTelefónEmailFunkcia
Zámečníková Monika02/59375147monika.zamecnikova@geology.skvedúca sekretariátu riaditeľa
Kecskesová Milena02/59375113milena.kecskesova@geology.skreferent BOZP, PO, krízového riadenia
Kovácsová Helena, Mgr.02/59375179helena.kovacsova@geology.sk
Lennerová Diana, Mgr.02/59375122diana.lennerova@geology.skpersonalista
Šranková Eva, Ing.02/59375317eva.srankova@geology.sk
Oddelenie vydavateľstva a propagácie
MenoTelefónEmailFunkcia
Martinský Ladislav, RNDr.02/59375233ladislav.martinsky@geology.skvedúci oddelenia
Hrtusová Janka, Ing.02/59375164janka.hrtusova@geology.sk
Šebesta Ľubomír, Mgr.02/59375114lubomir.sebesta@geology.sk
Szatlmayer Rudolf, Mgr.02/59375458rudolf.szatlmayer@geology.sk
Žideková Slávka02/59375136slavka.zidekova@geology.sk
Oddelenie verejného obstarávania
MenoTelefónEmailFunkcia
Kollárik Ernest, JUDr., PhD., MBA02/59375319ernest.kollarik@geology.skdočasne poverený výkonom funkcie vedúceho oddelenia
Odbor geológie
Odbor geológie
MenoTelefónEmailFunkcia
Černák Radovan, RNDr., PhD.02/59375423radovan.cernak@geology.skvedúci odboru
Šottník Peter, doc., Mgr., PhD.02/59375211peter.sottnik@geology.sk
Oddelenie geológie starších útvarov
MenoTelefónEmailFunkcia
Hraško Ľubomír, RNDr., PhD.02/59375163lubomir.hrasko@geology.skvedúci oddelenia
Demko Rastislav, RNDr., PhD.02/59375335rastislav.demko@geology.sk
Fekete Kamil, Mgr., PhD.02/59375252kamil.fekete@geology.sk
Huszárová Margita02/59375273margita.huszarova@geology.sk
Kronome Balázs, Mgr., PhD.02/59375115balazs.kronome@geology.sk
Mikudíková Marika, RNDr., PhD.02/59375214marika.mikudikova@geology.sk
Laurinc Dušan, Mgr., PhD.02/59375358dusan.laurinc@geology.sk
Pelech Ondrej, Mgr., PhD.02/59375257ondrej.pelech@geology.sk
Pešková Ivana, Mgr., PhD.ivana.peskova@geology.sk
Teťák František, RNDr., PhD.frantisek.tetak@geology.sk
Oddelenie geológie mladších útvarov
MenoTelefónEmailFunkcia
Moravcová Martina, RNDr., PhD.02/59375476martina.moravcova@geology.skvedúca oddelenia
Dvořák Ján02/59375477jan.dvorak@geology.sk
Fordinál Klement, RNDr., PhD.02/59375448klement.fordinal@geology.sk
Fritzman Roman02/59375256roman.fritzman@geology.sk
Maglay Juraj, RNDr., PhD.02/59375447juraj.maglay@geology.sk
Nagy Alexander, RNDr., CSc.02/59375165alexander.nagy@geology.sk
Šefčík Peter, RNDr., PhD.02/59375225peter.sefcik@geology.sk
Šimon Ladislav, RNDr., PhD.02/59375378ladislav.simon@geology.sk
Vitovič Ladislav, Mgr., PhD.02/59375237ladislav.vitovic@geology.sk
Oddelenie nerastných surovín a geofyziky
MenoTelefónEmailFunkcia
Kúšik Dušan RNDr., PhD.02/59375323dusan.kusik@geology.skvedúci oddelenia
Blažeková Michaela, Mgr., PhD.02/59375384michaela.blazekova@geology.sk
Kubač Alexander, Mgr., PhD.02/59375310alexander.kubac@geology.sk
Kyrc Ľubomír, Mgr.02/59375110lubomir.kyrc@geology.sk
Šoltés Stanislav Mgr., PhD.02/59375310stanislav.soltes@geology.sk
Zeman Igor, RNDr.02/59375478igor.zeman@geology.sk
Oddelenie 3D / 4D geologického modelovania
MenoTelefónEmailFunkcia
Zlocha Marian, RNDr., CSc.02/59375421marian.zlocha@geology.skvedúci oddelenia
Šamajová Lenka, Mgr., PhD.02/59375128lenka.samajova@geology.sk
Oddelenie špeciálnych laboratórií
MenoTelefónEmailFunkcia
Konečný Patrik, RNDr., PhD.02/59375382patrik.konecny@geology.skvedúci oddelenia
Čech Peter, Mgr.02/59375230peter.cech@geology.sk
Holický Ivan, RNDr02/59375382ivan.holicky@geology.sk
Kollárová Viera, RNDr., PhD.02/59375384viera.kollarova@geology.sk
Krížiková Ľubica, Mgr.02/59375253lubica.krizikova@geology.sk
Oddelenie hydrogeológie a geotermálnej energie
MenoTelefónEmailFunkcia
Malík Peter, RNDr., CSc.02/59375416peter.malik@geology.skvedúci oddelenia
Bahnová Natália, Mgr.02/59375249natalia.bahnova@geology.sk
Benková Katarína, RNDr.02/59375121katarina.benkova@geology.sk
Bottlik František, Mgr.02/59375239frantisek.bottlik@geology.sk
Dugovič Rudolf, Mgr.02/59375446rudolf.dugovic@geology.sk
Fričovský Branislav, Ing., M.S., PhD.02/59375271branislav.fricovsky@geology.sk
Marcin Daniel, Mgr., PhD.02/59375337daniel.marcin@geology.sk
Michalko Juraj, RNDr., CSc.02/59375129juraj.michalko@geology.sk
Švasta Jaromír, Mgr., PhD.02/59375326jaromir.svasta@geology.sk
Vasilenková Alexandra, Mgr., PhD.02/59375249alexandra.vasilenkova@geology.sk
Oddelenie inžinierskej geológie
MenoTelefónEmailFunkcia
Liščák Pavel, RNDr., CSc.02/59375160pavel.liscak@geology.skvedúci oddelenia
Dananaj Ivan, RNDr., PhD.02/59375412, 150ivan.dananaj@geology.sk
Gregor Miloš, RNDr., PhD.milos.gregor@geology.sk
Gužík Matej, Ing., PhD.02/59375119matej.guzik@geology.sk
Iglárová Ľubica, RNDr.02/59375466lubica.iglarova@geology.sk
Magalová Dana02/59375212dana.magalova@geology.sk
Miškolczi Juraj, Mgr. et Mgr., PhD.02/59375227juraj.miskolczi@geology.sk
Ondrášiková Barbora, RNDr.02/59375464barbora.ondrasikova@geology.sk
Ondrejka Peter, RNDr., PhD.02/59375468peter.ondrejka@geology.sk
Ondrus Peter, RNDr.02/59375464peter.ondrus@geology.sk
Pauditš Peter, RNDr., PhD.02/59375143peter.paudits@geology.sk
Žjak Robert, Mgr.02/59375464robert.zjak@geology.sk
Oddelenie geochémie životného prostredia
MenoTelefónEmailFunkcia
Kordík Jozef, RNDr., PhD.02/59375234jozef.kordik@geology.skvedúci oddelenia
Dénes Daniel, Mgr.02/59375116daniel.denes@geology.sk
Fričovská Jana, Ing.02/59375128jana.fricovska@geology.sk
Györög Ivan, Mgr.02/59375342ivan.gyorog@geology.sk
Jankulár Michal, RNDr., PhD.02/59375245michal.jankular@geology.sk
Lahučká Jana, Mgr.02/59375342jana.lahucka@geology.sk
Stríček Igor, RNDr., PhD.02/59375213igor.stricek@geology.sk
Odbor informatiky
Odbor informatiky
MenoTelefónEmailFunkcia
Káčer Štefan, RNDr.02/59375155stefan.kacer@geology.skvedúci odboru
Oddelenie geofondu
MenoTelefónEmailFunkcia
Mižák Jozef, Ing.02/59375325jozef.mizak@geology.skvedúci oddelenia
Bruteničová Gabriela02/59375361gabriela.brutenicova@geology.sk
Cvečková Veronika, Mgr., PhD.02/59375117veronika.cveckova@geology.ak
Dublan Štefan02/59375365
Kozmérová Andrea02/59375320andrea.kozmerova@geology.sk
Ladániová Miroslava02/59375328miroslava.ladaniova@geology.sk
Nedorolíková Jaroslava02/59375366jarka.nedorolikova@geology.sk
Okoličányiová Michaela02/59375148michaela.okolicanyi@geology.sk
Pazderová Darina02/59375356darina.pazderova@geology.sk
Rác Eduard02/59375368eduard.rac@geology.sk
Šebestová Jana02/59375362jana.sebestova@geology.sk
Sentpetery Marta, Mgr.02/59375314marta.sentpetery@geology.sk
Španek Peter, RNDr., PhD.02/59375327peter.spanek@geology.sk
Stolár Michal, RNDr02/59375365michal.stolar@geology.sk
Valachovičová Viera02/59375359viera.valachovicova@geology.sk
Viznerová Mária02/59375369maria.viznerova@geology.sk
Žecová Katarína, RNDr., PhD.02/59375316katarina.zecova@geology.sk
Oddelenie geologických informačných systémov
MenoTelefónEmailFunkcia
Antalík Miroslav, Ing.02/59375373miroslav.antalik@geology.skvedúci oddelenia
Bystrická Gabriela, Mgr.02/59375137gabriela.bystricka@geology.sk
Cibula Róbert, RNDr., Ph.D.02/59375380robert.cibula@geology.sk
Lacenová Kristína, Ing.02/59375470kristina.lacenova@geology.sk
Vlachovič Jozef02/59375357jozef.vlachovic@geology.sk
Oddelenie ústrednej geologickej knižnice
MenoTelefónEmailFunkcia
Koblišková Katarína, Mgr.02/59375422katarina.kobliskova@geology.skvedúca knižnice
Kopčeková Marketa02/59375151marketa.kopcekova@geology.sk
Sabova Zuzana02/59375151zuzana.sabova@geology.sk
Oddelenie informačných technológií
MenoTelefónEmailFunkcia
Fazekaš Karol02/59375248karol.fazekas@geology.skvedúci oddelenia
Ekonomika a hospodárska správa
Riaditeľ pre ekonomiku
MenoTelefónEmailFunkcia
Sokolíková Ľubica, Ing.02/59375232lubica.sokolikova@geology.skRiaditeľ pre ekonomiku
Oddelenie rozpočtu a účtovných systémov
MenoTelefónEmailFunkcia
Koláriková Lívia02/59375414livia.kolarikova@geology.skvedúca oddelenia
Belovická Marianna02/59375426marianna.belovicka@geology.sk
Braunová Zlatica, Ing.02/59375132zlatica.braunova@geology.sk
Giertlová Danica02/59375156,169(sklad)danica.giertlova@geology.sk
Horváthová Renáta, Mgr.02/59375251renata.horvathova@geology.sk
Moravčíková Jana02/59375132jana.moravcikova@geology.sk
Novakova Imelda02/59375157imelda.novakova@geology.sk
Oddelenie služieb a správy majetku
MenoTelefónEmailFunkcia
Piringer Peter, Ing.02/59375346peter.piringer@geology.skvedúci oddelenia
Čučková Ivana
Harmat Rudolf02/59375348
Komorowska Martina
Košťálik Vojtech02/59375348
Miklášová Mária02/59375449kuchyňa
Kuchárová Magdaléna02/59375238
Thurzová Beáta02/59375238
Oddelenie prípravy a implementácie projektov
MenoTelefónEmailFunkcia
Matlovičová Jana, Ing.02/59375247jana.matlovicova@geology.skvedúca oddelenia
Bátovská Miroslava02/59375440miroslava.batovska@geology.sk
Šimková Jana, Mgr.02/59375440jana.simkova@geology.sk
Oddelenie dopravy
MenoTelefónEmailFunkcia
Komorowski Ladislav02/59375220ladislav.komorowski@geology.skvedúci oddelenia
Bachratý Juraj02/59375220juraj.bachraty@geology.sk
Regionálne centrum Spišská Nová Ves
Riaditeľstvo
Riaditeľstvo
MenoTelefónEmailFunkcia
Gonda Stanislav, Ing.053/4190116stanislav.gonda@geology.skVedúci regionálneho centra Spišská Nová Ves
Kráľ Natália, Mgr.053/4190115natalia.kral@geology.sk
Oddelenie dopravy
MenoTelefónEmailFunkcia
Haragoš Andrej, Ing.053/4190110andrej.haragos@geology.sk
Odbor geológie
Oddelenie nerastných surovín a geofyziky
MenoTelefónEmailFunkcia
Pijaková Renáta, Ing.053/4190174renata.pijakova@geology.sk
Rovenský Daniel, Mgr.053/4190121daniel.rovensky@geology.sk
Stašik Ľubomír, Ing.053/4190174lubomir.stasik@geology.sk
Oddelenie hydrogeológie a geotermálnej energie
MenoTelefónEmailFunkcia
Bajtoš Peter, Ing., PhD.053/4190182peter.bajtos@geology.sk
Siska Milan, Mgr.053/4190160milan.siska@geology.sk
Kráľová Gabriela053/4190151gabriela.kralova@geology.sk
Oddelenie inžinierskej geológie
MenoTelefónEmailFunkcia
Mašlár Eduard, Mgr.053/4190152eduard.maslar@geology.sk
Mašlárová Ingrid, Mgr.053/4190152ingrid.maslarova@geology.sk
Oddelenie geochémie životného prostredia
MenoTelefónEmailFunkcia
Gurinová Erika, Ing., RNDr.053/4190122erika.gurinova@geology.sk
Husár Milan, RNDr.053/4190121milan.husar@geology.sk
Pešta Igor053/4190151igor.pesta@geology.sk
Odbor informatiky
Oddelenie geofondu
MenoTelefónEmailFunkcia
Bartošová Katarína, Mgr.053/4190109katarina.bartosova@geology.sk
Nováčková Mária053/4190109maria.novackova@geology.sk
Oddelenie informačných technológií
MenoTelefónEmailFunkcia
Pavelek Maroš, Ing.053/4190119maros.pavelek@geology.sk
Ekonomika a hospodárska správa
Oddelenie rozpočtu a účtovných systémov
MenoTelefónEmailFunkcia
Aštáryová Janka, Ing.053/4190114janka.astaryova@geology.sk
Fiffiková Miriama053/4190111miriama.fiffikova@geology.sk
Gallovičová Júlia053/4190145julia.gallovicova@geology.sk
Gallovičová Nora, Ing.053/4190145nora.gallovicova@geology.sk
Lapšanská Marta053/4190161marta.lapsanska@geology.sk
Liptáková Zuzana053/4190166zuzana.liptakova@geology.sk
Oddelenie služieb a správy majetku
MenoTelefónEmailFunkcia
Bendžáková Alžbeta
Kusý Vladimír053/4421162
Mikolaj Miroslav053/4190162, 247miroslav.mikolaj@geology.sk
Svitanová Eva
Šariský Ján053/4190162
Truhanová Viera
Odbor geoanalytických laboratórií
Odbor geoanalytických laboratórií
MenoTelefónEmailFunkcia
Bokšanská Katarína, Ing.053/4190134katarina.boksanska@geology.skvedúca odboru
Šoltýsová Henrieta, Ing.053/4190105henrieta.soltysova@geology.skManažér kvality GAL
Oddelenie anorganických analýz
MenoTelefónEmailFunkcia
Nováková Jarmila, RNDr.053/4190137jarmila.novakova@geology.skvedúca oddelenia
Brošková Marta053/4190197marta.broskova@geology.sk
Antolová Tatiana, Mgr.053/4190171tatiana.antolova@geology.sk
Čontošová Mária053/4190107
Doležalová Edita053/4190107
Fabinyová Emília053/4190170
Gibalová Anna, Ing.053/4190137anna.gibalova@geology.sk
Hatalová Eva053/4190180
Kandríková Valéria053/4190170
Kusyová Renáta053/4190167, 183renata.kusyova@geology.sk
Mačáková Michaela053/4190107michaela.macakova@geology.sk
Semanová Veronika, Ing.
Holická Ľudmila, RNDr.053/4190137ludmila.holicka@geology.sk
Zacher Tomáš, Mgr., PhD.053/4190171tomas.zacher@geology.sk
Oddelenie organických analýz
MenoTelefónEmailFunkcia
Vabcová Jana, Ing.053/4190139,131jana.vabcova@geology.skvedúca oddelenia
Dolná Lucia053/4190139lucia.dolna@geology.sk
Keršňáková Zuzana, Ing.053/4190139,131zuzana.kersnakova@geology.sk
Lemak Ivana, Mgr.053/4190131ivana.lemak@geology.sk
Lorková Katarína, Ing.053/4190137katarina.lorkova@geology.sk
Lučivjanská Viera, RNDr.053/4190172,139viera.lucivjanska@geology.sk
Sertlová Agáta053/4190172agata.sertlova@geology.sk
Suchá Beáta, Ing.053/4190172beata.sucha@geology.sk
Turčanová Veronika, Mgr.053/4190139, 131veronika.turcanova@geology.sk
Oddelenie analýz vôd
MenoTelefónEmailFunkcia
Kalafutová Petra, Ing.053/419178, 175petra.kalafutova@geology.skdočasne poverená výkonom funkcie vedúcej oddelenia analýz vôd
Barabásová Mária053/4190175
Bukovinová Radka053/4190175radka.bukovinova@geology.sk
Guspanová Mária053/4190175maria.guspanova@geology.sk
Janusová Katarína, Mgr.053/4190175, 139katarina.janusova@geology.sk
Kapustová Zlatica053/4190175zlatica.kapustova@geology.sk
Kovalčíková Adriána, Ing.053/4190178, 175adriana.kovalcikova@geology.sk
Porubská Ľubica053/4190180lubica.porubska@geology.sk
Rabatinová Silvia, RNDr.053/4190175silvia.rabatinova@geology.sk
Repková Renata, Ing.053/4190178, 175
Schlachtová Monika, Mgr.053/4190175monika.schlachtova@geology.sk
Spišáková Jana053/4190175
Oddelenie prevádzky a prípravy vzoriek
MenoTelefónEmailFunkcia
Sůra Roland, RNDr.053/4190117roland.sura@geology.skdočasne poverený výkonom funkcie vedúceho oddelenia prevádzky a prípravy vzoriek
Bednárová Zuzana Ing.053/4190153zuzana.bednarova@geology.sk
Gallovič Lukáš053/4190138,112lukas.gallovic@geology.sk
Fabinyová Anna053/4190180
Katriňáková Jana,Ing.053/4190124jana.katrinakova@geology.sk
Kažmír Viktor053/4190138,112viktor.kazmir@geology.sk
Roch Milan053/4190138,112
Šofranková Zuzana053/4190195zuzana.sofrankova@geology.sk
Uhrinová Katarína, RNDr., PhD.053/4190153katarina.uhrinova@geology.sk
Regionálne centrum Košice
Riaditeľstvo
Riaditeľstvo
MenoTelefónEmailFunkcia
Grexová Slavka, Ing., PhD.055/6250045slavka.grexova@geology.skVedúca regionálneho centra Košice
Odbor geológie
Oddelenie geológie starších útvarov
MenoTelefónEmailFunkcia
Balážová Renáta055/6250043renata.balazova@geology.sk
Gazdačko Ľubomír, Ing.055/6250043lubomir.gazdacko@geology.sk
Németh Zoltán, Ing., PhD.055/6250043zoltan.nemeth@geology.sk
Oddelenie nerastných surovín a geofyziky
MenoTelefónEmailFunkcia
Bačo Pavel, RNDr055/6250048pavel.baco@geology.sk
Kollová Zuzana, Mgr.055/6250043zuzana.kollova@geology.sk
Oddelenie 3D / 4D geologického modelovania
MenoTelefónEmailFunkcia
Surový Martin, Ing.055/6250043martin.surovy@geology.sk
Vizi Ladislav, doc., Ing., PhD.055/6250043ladislav.vizi@geology.sk
Oddelenie hydrogeológie a geotermálnej energie
MenoTelefónEmailFunkcia
Bačová Natália, Ing., PhD.055/6250043natalia.bacova@geology.sk
Lenhardtová Eva, Ing.055/6250043eva.lenhardtova@geology.sk
Oddelenie inžinierskej geológie
MenoTelefónEmailFunkcia
Grega Daniel, Mgr.055/6250043daniel.grega@geology.sk
Jajčišinová Silvia, Ing.055/6250043silvia.jajcisinova@geology.sk
Pačajová Katarína, Ing.055/6250043katarina.pacajova@geology.sk
Petro Ľubomír, Ing., CSc.055/6250043lubomir.petro@geology.sk
Stercz Marián, Mgr.055/6250043marian.stercz@geology.sk
Oddelenie ATNS
MenoTelefónEmailFunkcia
Bekényiová Alexandra, Ing., PhD.055/6224315alexandra.bekenyiova@geology.sk
Čechovská Katarína, Ing.055/6224315katarina.cechovska@geology.sk
Danková Zuzana, Ing., PhD.055/6224315zuzana.dankova@geology.sk
Fedorová Erika, RNDr., PhD.055/6224315erika.fedorova@geology.sk
Oddelenie geochémie životného prostredia
MenoTelefónEmailFunkcia
Kotuč Juraj, Ing., PhD.055/6250046juraj.kotuc@geology.sk
Adzimová Karolína, Ing.055/6250043karolina.adzimova@geology.sk
Zákršmidová Barbora, Ing., PhD.055/6250043barbora.zakrsmidova@geology.sk
Ekonomika a hospodárska správa
Oddelenie rozpočtu a účtovných systémov
MenoTelefónEmailFunkcia
Vancáková Monika055/6250043monika.vancakova@geology.sk
Oddelenie služieb a správy majetku
MenoTelefónEmailFunkcia
Fazekašová Zdenka055/6250043
Mäsiar Ján055/6250043
Regionálne centrum Banská Bystrica
Riaditeľstvo
Riaditeľstvo
MenoTelefónEmailFunkcia
Jelínek Róbert, Mgr., PhD.048/4141658robert.jelinek@geology.skVedúci regionálneho centra Banská Bystrica
Odbor geológie
Oddelenie geológie starších útvarov
MenoTelefónEmailFunkcia
Olšavský Mário, RNDr., PhD.048/4141658mario.olsavsky@geology.sk
Oddelenie nerastných surovín a geofyziky
MenoTelefónEmailFunkcia
Mikušová Jana, RNDr., PhD.048/4141658jana.mikusova@geology.sk
Oddelenie geochémie životného prostredia
MenoTelefónEmailFunkcia
Zeman Roman048/4141658roman.zeman@geology.sk
Sklady hmotnej dokumentácie, Bratislava, Galvániho 18
Odbor informatiky
Oddelenie geofondu
MenoTelefónEmailFunkcia
Stolár Michal, RNDr02/43422421michal.stolar@geology.sk
Dublan Štefan02/43422421
Pavúk Milan02/43422421milan.pavuk@geology.sk
Sklady hmotnej dokumentácie Kráľová pri Senci
Odbor informatiky
Oddelenie geofondu
MenoTelefónEmailFunkcia
Fábry Rastislav02/45901512