Sídlo ŠGÚDŠ – Bratislava
Riaditeľstvo
Generálny riaditeľ
Meno Telefón Email Funkcia
Žec Branislav, Ing., CSc. 02/59375451 branislav.zec@geology.sk generálny riaditeľ
Riaditeľ pre geológiu
Meno Telefón Email Funkcia
Klukanová Alena, RNDr., CSc. 02/59375246 alena.klukanova@geology.sk Riaditeľ pre geológiu
Riaditeľstvo
Meno Telefón Email Funkcia
Zámečníková Monika 02/59375147 monika.zamecnikova@geology.sk asistentka
Gáboríková Jana, Mgr. 02/59375122 jana.gaborikova@geology.sk personalista
Kovácsová Helena, Mgr. 02/59375179 helena.kovacsova@geology.sk
Šranková Eva, Ing. 02/59375317 eva.srankova@geology.sk kontrolór
Oddelenie vydavateľstva a propagácie
Meno Telefón Email Funkcia
Martinský Ladislav, RNDr. 02/59375233 ladislav.martinsky@geology.sk vedúci oddelenia
Hrtusová Janka, Ing. 02/59375164 janka.hrtusova@geology.sk
Šebesta Ľubomír, Mgr. 02/59375114 lubomir.sebesta@geology.sk
Szatlmayer Rudolf, Mgr. 02/59375458 rudolf.szatlmayer@geology.sk
Žideková Slávka 02/59375136 slavka.zidekova@geology.sk
Oddelenie verejného obstarávania
Meno Telefón Email Funkcia
Brodnianska Martina, JUDr. martina.brodnianska@geology.sk vedúca oddelenia
Odbor geológie
Odbor geológie
Meno Telefón Email Funkcia
Černák Radovan, RNDr., PhD. 02/59375423 radovan.cernak@geology.sk vedúci odboru
Šottník Peter, doc., Mgr., PhD. 02/59375211 peter.sottnik@geology.sk
Oddelenie geológie starších útvarov
Meno Telefón Email Funkcia
Hraško Ľubomír, RNDr., PhD. 02/59375163 lubomir.hrasko@geology.sk vedúci oddelenia
Demko Rastislav, RNDr., PhD. 02/59375335 rastislav.demko@geology.sk
Fekete Kamil, Mgr., PhD. 02/59375252 kamil.fekete@geology.sk
Kronome Balázs, Mgr., PhD. 02/59375115 balazs.kronome@geology.sk
Mikudíková Marika, RNDr., PhD. 02/59375214 marika.mikudikova@geology.sk
Laurinc Dušan, Mgr., PhD. 02/59375358 dusan.laurinc@geology.sk
Pelech Ondrej, Mgr., PhD. 02/59375257 ondrej.pelech@geology.sk
Pešková Ivana, Mgr., PhD. ivana.peskova@geology.sk
Teťák František, RNDr., PhD. frantisek.tetak@geology.sk
Oddelenie geológie mladších útvarov
Meno Telefón Email Funkcia
Moravcová Martina, RNDr., PhD. 02/59375476 martina.moravcova@geology.sk vedúca oddelenia
Dvořák Ján 02/59375477 jan.dvorak@geology.sk
Fordinál Klement, RNDr., PhD. 02/59375448 klement.fordinal@geology.sk
Fritzman Roman 02/59375256 roman.fritzman@geology.sk
Maglay Juraj, RNDr., PhD. 02/59375447 juraj.maglay@geology.sk
Nagy Alexander, RNDr., CSc. 02/59375165 alexander.nagy@geology.sk
Šefčík Peter, RNDr., PhD. 02/59375225 peter.sefcik@geology.sk
Šimon Ladislav, RNDr., PhD. 02/59375378 ladislav.simon@geology.sk
Vitovič Ladislav, Mgr., PhD. 02/59375237 ladislav.vitovic@geology.sk
Oddelenie nerastných surovín a geofyziky
Meno Telefón Email Funkcia
Kúšik Dušan RNDr., PhD. 02/59375323 dusan.kusik@geology.sk vedúci oddelenia
Kubač Alexander, Mgr., PhD. 02/59375310 alexander.kubac@geology.sk
Kyrc Ľubomír, Mgr. 02/59375110 lubomir.kyrc@geology.sk
Šoltés Stanislav Mgr., PhD. 02/59375310 stanislav.soltes@geology.sk
Zeman Igor, RNDr. 02/59375478 igor.zeman@geology.sk
Oddelenie 3D / 4D geologického modelovania
Meno Telefón Email Funkcia
Zlocha Marian, RNDr., CSc. 02/59375421 marian.zlocha@geology.sk vedúci oddelenia
Šamajová Lenka, Mgr., PhD. 02/59375128 lenka.samajova@geology.sk
Oddelenie špeciálnych laboratórií
Meno Telefón Email Funkcia
Konečný Patrik, RNDr., PhD. 02/59375382 patrik.konecny@geology.sk vedúci oddelenia
Čech Peter, Mgr. 02/59375230 peter.cech@geology.sk
Kollárová Viera, RNDr., PhD. 02/59375384 viera.kollarova@geology.sk
Krížiková Ľubica, Mgr. 02/59375253 lubica.krizikova@geology.sk
Rybárik Matej, Mgr. 02/59375182, 382 matej.rybarik@geology.sk
Oddelenie hydrogeológie a geotermálnej energie
Meno Telefón Email Funkcia
Malík Peter, RNDr., CSc. 02/59375416 peter.malik@geology.sk vedúci oddelenia
Bahnová Natália, Mgr. 02/59375249 natalia.bahnova@geology.sk
Benková Katarína, RNDr. 02/59375121 katarina.benkova@geology.sk
Bottlik František, Mgr. 02/59375239 frantisek.bottlik@geology.sk
Dugovič Rudolf, Mgr. 02/59375446 rudolf.dugovic@geology.sk
Fričovský Branislav, Ing., M.S., PhD. 02/59375271 branislav.fricovsky@geology.sk
Kalabová Marta, BSc. 02/59375249 marta.kalabova@geology.sk
Marcin Daniel, Mgr., PhD. 02/59375337 daniel.marcin@geology.sk
Michalko Juraj, RNDr., CSc. 02/59375129 juraj.michalko@geology.sk
Švasta Jaromír, Mgr., PhD. 02/59375326 jaromir.svasta@geology.sk
Vasilenková Alexandra, Mgr., PhD. 02/59375249 alexandra.vasilenkova@geology.sk
Oddelenie inžinierskej geológie
Meno Telefón Email Funkcia
Liščák Pavel, RNDr., CSc. 02/59375160 pavel.liscak@geology.sk vedúci oddelenia
Dananaj Ivan, RNDr., PhD. 02/59375412, 150 ivan.dananaj@geology.sk
Gužík Matej, Ing., PhD. 02/59375119 matej.guzik@geology.sk
Iglárová Ľubica, RNDr. 02/59375466 lubica.iglarova@geology.sk
Kianička Ján, Mgr., Phd. jan.kianicka@geology.sk
Magalová Dana 02/59375212 dana.magalova@geology.sk
Miškolczi Juraj, Mgr. et Mgr., PhD. 02/59375227 juraj.miskolczi@geology.sk
Ondrášiková Barbora, RNDr. 02/59375464 barbora.ondrasikova@geology.sk
Ondrejka Peter, RNDr., PhD. 02/59375468 peter.ondrejka@geology.sk
Ondrus Peter, RNDr. 02/59375143 peter.ondrus@geology.sk
Pauditš Peter, RNDr., PhD. peter.paudits@geology.sk
Žjak Robert, Mgr. 02/59375464 robert.zjak@geology.sk
Oddelenie geochémie životného prostredia
Meno Telefón Email Funkcia
Kordík Jozef, RNDr., PhD. 02/59375234 jozef.kordik@geology.sk vedúci oddelenia
Brachtýr Ondrej Mgr., PhD. 02/59375116 ondrej.brachtyr@geology.sk
Fričovská Jana, Ing. 02/59375245 jana.fricovska@geology.sk
Györög Ivan, Mgr. 02/59375342 ivan.gyorog@geology.sk
Jankulár Michal, RNDr., PhD. 02/59375245 michal.jankular@geology.sk
Lahučká Jana, Mgr. 02/59375342 jana.lahucka@geology.sk
Slaninka Igor, RNDr., PhD. 02/59375184 igor.slaninka@geology.sk
Stríček Igor, RNDr., PhD. 02/59375213 igor.stricek@geology.sk
Odbor informatiky
Odbor informatiky
Meno Telefón Email Funkcia
Káčer Štefan, RNDr. 02/59375155 stefan.kacer@geology.sk vedúci odboru
Oddelenie geofondu
Meno Telefón Email Funkcia
Mižák Jozef, Ing., PhD. 02/59375325 jozef.mizak@geology.sk vedúci oddelenia
Bruteničová Gabriela 02/59375361 gabriela.brutenicova@geology.sk
Cvečková Veronika, Mgr., PhD. 02/59375117 veronika.cveckova@geology.sk
Dublan Štefan 02/59375365
Korábová Katarína, RNDr., PhD. 02/59375316 katarina.korabova@geology.sk
Kozmérová Andrea 02/59375320 andrea.kozmerova@geology.sk
Ladániová Miroslava 02/59375328 miroslava.ladaniova@geology.sk
Okoličányiová Michaela 02/59375148 michaela.okolicanyi@geology.sk
Pazderová Darina 02/59375356 darina.pazderova@geology.sk
Rác Eduard 02/59375368 eduard.rac@geology.sk
Šebestová Jana 02/59375362 jana.sebestova@geology.sk
Sentpetery Marta, Mgr. 02/59375314 marta.sentpetery@geology.sk
Španek Peter, RNDr., PhD. 02/59375327 peter.spanek@geology.sk
Stolár Michal, RNDr 02/59375365 michal.stolar@geology.sk
Valachovičová Viera 02/59375359 viera.valachovicova@geology.sk
Viznerová Mária 02/59375369 maria.viznerova@geology.sk
Oddelenie geologických informačných systémov
Meno Telefón Email Funkcia
Antalík Miroslav, Ing. 02/59375373 miroslav.antalik@geology.sk vedúci oddelenia
Bystrická Gabriela, Mgr. 02/59375137 gabriela.bystricka@geology.sk
Cibula Róbert, RNDr., Ph.D. 02/59375380 robert.cibula@geology.sk
Lacenová Kristína, Ing. 02/59375470 kristina.lacenova@geology.sk
Vlachovič Jozef 02/59375357 jozef.vlachovic@geology.sk
Oddelenie ústrednej geologickej knižnice
Meno Telefón Email Funkcia
Koblišková Katarína, Mgr. 02/59375422 katarina.kobliskova@geology.sk vedúca knižnice
Kopčeková Marketa 02/59375151 marketa.kopcekova@geology.sk
Sabova Zuzana 02/59375151 zuzana.sabova@geology.sk
Oddelenie informačných technológií
Meno Telefón Email Funkcia
Fazekaš Karol 02/59375248 karol.fazekas@geology.sk vedúci oddelenia
Hraško Juraj 02/59375248 juraj.hrasko@geology.sk
Ekonomika a hospodárska správa
Riaditeľ pre ekonomiku
Meno Telefón Email Funkcia
Sokolíková Ľubica, Ing. 02/59375232 lubica.sokolikova@geology.sk Riaditeľ pre ekonomiku
Oddelenie rozpočtu a účtovných systémov
Meno Telefón Email Funkcia
Koláriková Lívia 02/59375414 livia.kolarikova@geology.sk vedúca oddelenia
Belovická Marianna 02/59375426 marianna.belovicka@geology.sk
Braunová Zlatica, Ing. 02/59375132 zlatica.braunova@geology.sk
Giertlová Danica 02/59375156,169(sklad) danica.giertlova@geology.sk
Horváthová Renáta, Mgr. 02/59375251 renata.horvathova@geology.sk
Moravčíková Jana 02/59375132 jana.moravcikova@geology.sk
Novakova Imelda 02/59375157 imelda.novakova@geology.sk
Oddelenie služieb a správy majetku
Meno Telefón Email Funkcia
Piringer Peter, Ing. 02/59375346 peter.piringer@geology.sk vedúci oddelenia
Čučková Ivana
Harmat Rudolf 02/59375348
Komorowska Martina
Košťálik Vojtech 02/59375348
Miklášová Mária 02/59375449 kuchyňa
Kuchárová Magdaléna 02/59375238
Sandtnerová Mária 02/59375449 kuchyňa
Thurzová Beáta 02/59375238
Oddelenie prípravy a implementácie projektov
Meno Telefón Email Funkcia
Matlovičová Jana, Ing. 02/59375247 jana.matlovicova@geology.sk vedúca oddelenia
Bátovská Miroslava 02/59375440 miroslava.batovska@geology.sk
Šimková Jana, Mgr. 02/59375440 jana.simkova@geology.sk
Oddelenie dopravy
Meno Telefón Email Funkcia
Komorowski Ladislav 02/59375220 ladislav.komorowski@geology.sk vedúci oddelenia
Bachratý Juraj 02/59375220 juraj.bachraty@geology.sk
Regionálne centrum Spišská Nová Ves
Riaditeľstvo
Riaditeľstvo
Meno Telefón Email Funkcia
Gonda Stanislav, Ing. 053/4190116 stanislav.gonda@geology.sk Vedúci regionálneho centra Spišská Nová Ves
Kráľ Natália, Mgr. 053/4190115 natalia.kral@geology.sk
Oddelenie dopravy
Meno Telefón Email Funkcia
Haragoš Andrej, Ing. 053/4190110 andrej.haragos@geology.sk
Odbor geológie
Oddelenie nerastných surovín a geofyziky
Meno Telefón Email Funkcia
Pijaková Renáta, Ing. 053/4190174 renata.pijakova@geology.sk
Rovenský Daniel, Mgr. 053/4190121 daniel.rovensky@geology.sk
Stašik Ľubomír, Ing. 053/4190174 lubomir.stasik@geology.sk
Oddelenie hydrogeológie a geotermálnej energie
Meno Telefón Email Funkcia
Bajtoš Peter, Ing., PhD. 053/4190182 peter.bajtos@geology.sk
Siska Milan, Mgr. 053/4190160 milan.siska@geology.sk
Kráľová Gabriela 053/4190151 gabriela.kralova@geology.sk
Oddelenie inžinierskej geológie
Meno Telefón Email Funkcia
Mašlár Eduard, Mgr. 053/4190152 eduard.maslar@geology.sk
Mašlárová Ingrid, Mgr. 053/4190152 ingrid.maslarova@geology.sk
Oddelenie geochémie životného prostredia
Meno Telefón Email Funkcia
Husár Milan, RNDr. 053/4190121 milan.husar@geology.sk
Pešta Igor 053/4190151 igor.pesta@geology.sk
Odbor informatiky
Oddelenie geofondu
Meno Telefón Email Funkcia
Topoliová Katarína, Mgr. 053/4190109 katarina.bartosova@geology.sk
Oddelenie informačných technológií
Meno Telefón Email Funkcia
Pavelek Maroš, Ing. 053/4190119 maros.pavelek@geology.sk
Ekonomika a hospodárska správa
Oddelenie rozpočtu a účtovných systémov
Meno Telefón Email Funkcia
Aštáryová Janka, Ing. 053/4190114 janka.astaryova@geology.sk
Fiffiková Miriama 053/4190111 miriama.fiffikova@geology.sk
Gallovičová Nora, Ing. 053/4190145 nora.gallovicova@geology.sk
Liptáková Zuzana 053/4190166 zuzana.liptakova@geology.sk
Oddelenie služieb a správy majetku
Meno Telefón Email Funkcia
Bendžáková Alžbeta
Janikovský Ervín 053/4109109
Kusý Vladimír 053/4421162
Mikolaj Miroslav 053/4190162, 247 miroslav.mikolaj@geology.sk
Svitanová Eva
Šariský Ján 053/4190162
Truhanová Viera
Odbor geoanalytických laboratórií
Odbor geoanalytických laboratórií
Meno Telefón Email Funkcia
Bokšanská Katarína, Ing. 053/4190134 katarina.boksanska@geology.sk vedúca odboru
Šoltýsová Henrieta, Ing. 053/4190105 henrieta.soltysova@geology.sk Manažér kvality GAL
Oddelenie anorganických analýz
Meno Telefón Email Funkcia
Nováková Jarmila, RNDr. 053/4190137 jarmila.novakova@geology.sk vedúca oddelenia
Čontošová Mária 053/4190107
Lorková Katarína, Ing. 053/4190137 katarina.lorkova@geology.sk
Gibalová Anna, Ing. 053/4190137 anna.gibalova@geology.sk
Hatalová Eva 053/4190180
Holická Ľudmila, RNDr. 053/4190170 ludmila.holicka@geology.sk
Kandríková Valéria 053/4190170
Kusyová Renáta 053/4190167, 183 renata.kusyova@geology.sk
Mačáková Michaela 053/4190107 michaela.macakova@geology.sk
Majerčák Vladimír, Ing. 053/4190171 vladimir.majercak@geology.sk
Petríková Ivana 053/4190107, 180 ivana.petrikova@geology.sk
Zacher Tomáš, Mgr., PhD. 053/4190171 tomas.zacher@geology.sk
Oddelenie organických analýz
Meno Telefón Email Funkcia
Antolová Tatiana, Mgr. 053/4190171 tatiana.antolova@geology.sk vedúca oddelenia
Dolná Lucia 053/4190139 lucia.dolna@geology.sk
Laufiková Martina 053/4190172 martina.laufikova@geology.sk
Orlovská Ľubica, Mgr. 053/4190131 lubica.orlovska@geology.sk
Patz Marián 053/4190172 marian.patz@geology.sk
Sedláková Paula 053/4190139 paula.sedlakova@geology.sk
Sertlová Agáta 053/4190172 agata.sertlova@geology.sk
Turčanová Veronika, Mgr. 053/4190139, 131 veronika.turcanova@geology.sk
Vabcová Jana, Ing. 053/4190139,131 jana.vabcova@geology.sk
Oddelenie analýz vôd
Meno Telefón Email Funkcia
Lipčáková Petra, Ing. 053/4190178, 175 petra.lipcakova@geology.sk dočasne poverená výkonom funkcie vedúcej oddelenia analýz vôd
Bukovinová Radka 053/4190175 radka.bukovinova@geology.sk
Guspanová Mária 053/4190175 maria.guspanova@geology.sk
Helcmanovská Slavomíra 053/4190175 slavomira.helcmanovska@geology.sk
Janusová Katarína, Mgr. 053/4190175, 139 katarina.janusova@geology.sk
Kapustová Zlatica 053/4190175 zlatica.kapustova@geology.sk
Kovalčíková Adriána, Ing. 053/4190178, 175 adriana.kovalcikova@geology.sk
Porubská Ľubica 053/4190180 lubica.porubska@geology.sk
Rabatinová Silvia, RNDr. 053/4190175 silvia.rabatinova@geology.sk
Schlachtová Monika, Mgr. 053/4190175 monika.schlachtova@geology.sk
Spišáková Jana 053/4190175
Oddelenie prevádzky a prípravy vzoriek
Meno Telefón Email Funkcia
Sůra Roland, RNDr. 053/4190117 roland.sura@geology.sk vedúci oddelenia
Bednárová Zuzana Ing. 053/4190153 zuzana.bednarova@geology.sk
Gallovič Lukáš 053/4190138,112 lukas.gallovic@geology.sk
Fabinyová Anna 053/4190180
Katriňáková Jana,Ing. 053/4190124 jana.katrinakova@geology.sk
Kažmír Viktor 053/4190138,112 viktor.kazmir@geology.sk
Roch Milan 053/4190138,112 milan.roch@geology.sk
Šofranková Zuzana 053/4190195 zuzana.sofrankova@geology.sk
Uhrinová Katarína, RNDr., PhD. 053/4190153 katarina.uhrinova@geology.sk
Regionálne centrum Košice
Riaditeľstvo
Riaditeľstvo
Meno Telefón Email Funkcia
Grexová Slavka, Ing., PhD. 055/2213361 slavka.grexova@geology.sk Vedúca regionálneho centra Košice
Odbor geológie
Oddelenie geológie starších útvarov
Meno Telefón Email Funkcia
Balážová Renáta 055/2213377 renata.balazova@geology.sk
Gazdačko Ľubomír, Ing. 055/2213367 lubomir.gazdacko@geology.sk
Németh Zoltán, Ing., PhD. 055/2213362 zoltan.nemeth@geology.sk
Oddelenie nerastných surovín a geofyziky
Meno Telefón Email Funkcia
Kollová Zuzana, Mgr. 055/2213372 zuzana.kollova@geology.sk
Oddelenie 3D / 4D geologického modelovania
Meno Telefón Email Funkcia
Surový Martin, Ing. 055/2213374 martin.surovy@geology.sk
Vizi Ladislav, doc., Ing., PhD. 055/2213363 ladislav.vizi@geology.sk
Oddelenie hydrogeológie a geotermálnej energie
Meno Telefón Email Funkcia
Bačová Natália, Ing., PhD. 055/2213365 natalia.bacova@geology.sk
Lenhardtová Eva, Ing. 055/2213368 eva.lenhardtova@geology.sk
Oddelenie inžinierskej geológie
Meno Telefón Email Funkcia
Grega Daniel, Mgr. 055/2213379, 6250045 daniel.grega@geology.sk
Jajčišinová Silvia, Ing. 055/2213379 silvia.jajcisinova@geology.sk
Pačajová Katarína, Ing. 055/2213375 katarina.pacajova@geology.sk
Stercz Marián, Mgr. 055/2213375 marian.stercz@geology.sk
Oddelenie ATNS
Meno Telefón Email Funkcia
Bekényiová Alexandra, Ing., PhD. 055/2213351 alexandra.bekenyiova@geology.sk
Danková Zuzana, Ing., PhD. 055/2213352, 6224315 zuzana.dankova@geology.sk
Fedorová Erika, RNDr., PhD. 055/2213354, -55 erika.fedorova@geology.sk
Oddelenie geochémie životného prostredia
Meno Telefón Email Funkcia
Adzimová Karolína, Ing. 055/2213373 karolina.adzimova@geology.sk
Kotuč Juraj, Ing., PhD. 055/2213364, 6250046 juraj.kotuc@geology.sk
Pavlanská Lucia, Ing. 055/2213371 lucia.pavlanska@geology.sk
Ekonomika a hospodárska správa
Oddelenie rozpočtu a účtovných systémov
Meno Telefón Email Funkcia
Vancáková Monika 055/2213360, 6250043 monika.vancakova@geology.sk
Oddelenie služieb a správy majetku
Meno Telefón Email Funkcia
Fazekašová Zdenka 055/2213376
Mäsiar Ján 055/2213356
Regionálne centrum Banská Bystrica
Riaditeľstvo
Riaditeľstvo
Meno Telefón Email Funkcia
Jelínek Róbert, Mgr., PhD. 048/4141658 robert.jelinek@geology.sk Vedúci regionálneho centra Banská Bystrica
Odbor geológie
Oddelenie geológie starších útvarov
Meno Telefón Email Funkcia
Olšavský Mário, RNDr., PhD. 048/4141658 mario.olsavsky@geology.sk
Oddelenie nerastných surovín a geofyziky
Meno Telefón Email Funkcia
Mikušová Jana, RNDr., PhD. 048/4141658 jana.mikusova@geology.sk
Oddelenie geochémie životného prostredia
Meno Telefón Email Funkcia
Zeman Roman 048/4141658 roman.zeman@geology.sk
Sklady hmotnej dokumentácie, Bratislava, Galvániho 18
Odbor informatiky
Oddelenie geofondu
Meno Telefón Email Funkcia
Stolár Michal, RNDr 02/43422421 michal.stolar@geology.sk
Dublan Štefan 02/43422421
Pavúk Milan 02/43422421 milan.pavuk@geology.sk
Sklady hmotnej dokumentácie Kráľová pri Senci
Odbor informatiky
Oddelenie geofondu
Meno Telefón Email Funkcia
Fábry Rastislav 02/45901512
Bratislava
Odbor informatiky
Oddelenie geofondu
Meno Telefón Email Funkcia
Stolár Michal, RNDr 02/43422421 michal.stolar@geology.sk