Prostredníctvom aplikácií mapového servera sprístupňujeme už od roku 2008 výsledky geologických prác vykonávaných na území Slovenskej republiky. Riešenie mapových aplikácií v našej organizácii je založené na kombinácii licencovaných, open-source produktov a nami vyvíjaných komponentov. Na strane servera (back-end) využíva PostgreSQL, ArcGIEnterprise a PHP. Na strane klienta (front-end) ArcGIS API for JavaScript. Toto riešenie ponúka flexibilné možnosti na zobrazovanie rôznych mapových podkladov, ktoré sú tematicky zatriedené do nasledovných skupín.