Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Adresa

Mlynská dolina 1

817 04 Bratislava 11

Telefón

Recepcia: 02 / 59375238

Sekretariát GR: 02 / 54773408

Fax

02 / 54771940

E-mail

secretary@geology.sk

Ďalšie údaje

IČO: 31753604

IČ DPH: SK2020 719646

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000390960

Numerický kód ŠP: 8180

IBAN: SK37 8180 0000 0070 0039 0960

ID klienta: 31122

Otváracie hodiny

Pondelok od 7:00 hod. do 14:00 hod.
Utorok od 7:00 hod. do 14:00 hod.
Streda od 7:00 hod. do 14:00 hod.
Štvrtok od 7:00 hod. do 14:00 hod.
Piatok od 7:00 hod. do 14:00 hod.
Sobota a nedeľa zatvorené

Regionálne centrá

Adresa

Zelená 5

974 04 Banská Bystrica

Telefón

++421 / 48 / 414 16 58

E-mail

secretary.bb@geology.sk

Adresa

Jesenského 8

040 01 Košice

Telefón

055 / 6250043

Fax

055 / 6250044

E-mail

secretary.ke@geology.sk

Adresa

Markušovská cesta 1

052 40 Spišská Nová Ves

Telefón

Informátor: 053 / 4190111

Sekretariát RC: 053 / 4190115

Sekretariát GAL: 053 / 4190124

Fax

Sekretariát RC: 053 / 4426709, Sekretariát GAL: 053 / 4426096

E-mail

secretary.snv@geology.sk

secretary.gal@geology.sk