Dohoda o spolupráci v oblasti geológie

Dohoda medzi Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky a ministrom životného prostredia Poľskej republiky o spolupráci v oblasti geológie, ktorú za slovenskú stranu podpísal minister životného prostredia Slovenskej republiky Viliam Turský a za poľskú stranu Henryk Jacek Jezierski, námestník ministra životného prostredia a hlavný geológ dňa 10. júla 2009.
Kópiu dohody si môžete stiahnuť tu.

Multilaterálne dohody (Európa)

 • EuroGeoSurveys – plné členstvo (od roku 1996, bez časového obmedzenia).
 • EIP RM (2013 – 2016).
 • EIT KIC RM Raw MatTERS, Task Partner (2014 – 2020).
 • ERA-NET, ERA-MIN – plné členstvo (2013 – 2015).
 • Dohoda o spolupráci v oblasti geologického mapovania pozdĺž hraníc Maďarska a susediacich krajín Rakúska, Slovenska, Ukrajiny, Rumunska a Slovinska. MÁFI, Budapešť (od r. 2003, bez časového obmedzenia).

Bilaterálne dohody (Európa)

 • Geologisches Bundesanstalt. GBA Viedeň, Rakúsko(od r. 1960, bez časového obmedzenia).
 • Český geologický ústav. ČGÚ Praha, Česká republika(2011 – 2015).
 • Maďarský geologický ústav. MÁFI Budapešť, Maďarsko (2010 – 2015).
 • Institute of Nuclear Research of the Hungarian Academy of Sciences. ATOMKI Debrecín, Maďarsko(od r. 1995, bez časového obmedzenia).
 • Štátny geologický ústav. PIG Varšava, Poľsko (2016 – 2021).
 • Fínska geologická služba. GTK Espoo, Fínsko (2005 – 2010).
 • Bureau de Recherches Géologiques et Miniéres. Orleáns, Francúzsko (1996, bez časového obmedzenia).
 • Slovinský geologický ústav. GeoZS Ľubľana, Slovinsko(2006 – 2011).
 • Celoruský vedecko-výskumný geologický ústav A.P. Karpinského, VSEGEI Petrohrad, Ruská federácia (2012 – 2017).
 • Chorvátska geologická služba, HGI-CGS Záhreb, Chorvátsko (2012 – 2017).
 • Jagelonská univerzita – Ústav geologických vied, INGUJ Krakov, Poľsko (2011 – 2015).
 • KGHM Cuprum – Výskumné a rozvojové centrum, Vroclav, Poľsko (2014 – 2015).
 • Srbská geologická služba. GZS Belehrad, Srbsko (2017 – 2022).

Bilaterálne dohody (svet)

 • University of Windsor. Kanada(bez časového obmedzenia).
 • South African Council for Geoscience. Pretória, Južná Afrika (od r. 1997, bez časového obmedzenia).
 • Chinese Academy of Sciences, Institute of Geology and Geophysics. Peking, Čína(od r. 1999, bez časového obmedzenia).