Projekty spolufinancované EÚ

Aktuálne správy

Cena ministra 2019

Minister životného prostredia László Sólymos dňa 3. 6. 2019 odovzdal 32 rezortných ocenení osobnostiam a kolektívom, ktoré sa mimoriadne pričinili o ochranu…

Čítať viac

Nové publikácie

Naše služby

Mapy a dáta

Geologické mapy a textové vysvetlivky k nim predstavujú obsahovo a odborne rozsiahle diela monografického charakteru, ktoré stoja mimo záujmu súkromného sektora.

Vydavateľská činnosť

Komplexné informácie o geologickom vývoji a geologickej stavbe územia sú nevyhnutným podkladom na racionálne vyhľadávanie a hodnotenie surovinových zdrojov.

Digitálny archív

V Geofonde a Ústrednej geologickej knižnici sa nachádza celkovo vyše 100 000 objektov. Ku dňu ukončenia projektu v elektronickej podoby bolo 44 tisíc objektov.

Laboratóriá

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra má do svojej štruktúry zaradené viaceré laboratóriá, ktoré potrebuje k zabezpečeniu plnenia svojich hlavných úloch vyplývajúcich zo štatútu ústavu.

Geologické mapy a vysvetlivky na predaj

logo_MZP_u
logo_EGS_u
logo_ISO_u