Zabezpečenie monitorovania enviromentálnych záťaží Slovenska

Operačný program: OP KŽP
Dátum začatia projektu: 1.10.2016
Dátum ukončenia projektu: 31.12.2021
ITMS: 310011B426
Web stránka projektu/odkaz:

 

Monitorovanie chemického stavu a hodnotenie kvality podzemných vôd SR

Operačný program: OP KŽP
Dátum začatia projektu: 11.4.2016
Dátum ukončenia projektu: 31.12.2020
ITMS: 310011A874
Web stránka projektu/odkaz: