Centrálny register pohľadávok štátu

Register ponúkaného majetku štátu

Register objednávok, faktúr a verejného obstarávania

Register zmlúv, objednávok a faktúr zverejňovaných v zmysle par. 5b zákona č. 546/2010 Z.z.

Zmluvy

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ.

Rámcové dohody a kúpne zmluvy

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Aktuálne verejné obstarávanie