ČísloDátumProjektPredmet obstarávaniaNáhľad
32/110/2023
25.4.2023Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží Slovenska - 2 časť, ITMS kód projektu: 310011AXF2
Počítačové vybavenie, IT príslušenstvo - hardvér
Zobraziť
33/110/2023
25.4.2023Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží Slovenska – 3. časť, ITMS kód projektu: 310011CMA3
Počítačové vybavenie, IT príslušenstvo - hardvér
Zobraziť
34/110/2023
25.4.2023Geologický prieskum vybraných environmentálnych záťaží 4 - ŠGÚDŠ, ITMS kód projektu: 310011BQV6
Počítačové vybavenie, IT príslušenstvo - hardvér
Zobraziť
35/110/2023
25.4.2023Geologický prieskum vybraných pravdepodobných environmentálnych záťaží 3 - ŠGÚDŠ, ITMS kód projektu: 310011CIX3
Počítačové vybavenie, IT príslušenstvo - hardvér
Zobraziť
36/110/2023
25.4.2023Geologický prieskum vybraných pravdepodobných environmentálnych záťaží 5 - ŠGÚDŠ, ITMS kód projektu: 310011CDV8
Počítačové vybavenie, IT príslušenstvo - hardvér
Zobraziť
37/110/2023
25.4.2023Vlastné potreby
Počítačové vybavenie, IT príslušenstvo - hardvér
Zobraziť