V tejto časti si môžete stiahnuť oficiálne logo Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra. Zároveň upozorňujeme, že Logo Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra je chránená ochranná známka podľa zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach a jeho použitie  je možné výlučne so súhlasom Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra.

V prípade potreby nás preto môžete kontaktovať.

 

Farebné logo Čiernobiele logo
 .gif (bez pozadia)  .gif (bez pozadia)
 .pdf  .pdf
 .ai  .ai