Predaj geologických máp a publikácií

Vítame vás v e-shope Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra. Nakoľko náš e-shop ponúka geologické mapy a publikácie výlučne z produkcie ŠGÚDŠ, je iba v slovenskom jazyku. Napriek tomu tu však nájdete veľa titulov v anglickom jazyku: časopis Slovak Geological Magazine, množstvo článkov v časopise Mineralia Slovaca, viaceré monografie alebo geologické mapy.

Otváracie hodiny

Predaja geologických máp a publikácií v predajniach v Bratislave a v Košiciach:

Pondelok až piatok: 8:00 – 14:00
prestávka na obed: 11.30 – 12.30

Kontakt na predajňu

Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
Tel: (02) 59 375 114(02) 59 375 114
predajna@geology.sk