eGovernment na Slovensku začal svoju púť v roku 1995 s prijatím zákona č.261/1995 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy. eGovernment alebo informatizácia (elektronizácia) spoločnosti je založená na princípe využívania informačno-komunikačných technológií v rámci inštitúcií verejnej správy.

Jedným  z hlavných cieľov projektu GeoIS bolo vybudovanie portálu eGeo.sk, ktorý tvorí vstupnú bránu k zabezpečovaným elektronickým službám verejnej správy v kompetencii ŠGÚDŠ.

Portál eGeo.sk je vzhľadom na výkon verejnej správy určený:

  • občanom a fyzickým osobám, ktorí majú mať možnosť využívať viaceré on-line služby s vybranými údajmi o svojom meste, obci či kraji,
  • obciam, mestám a krajom, ktoré môžu jednoduchým spôsobom a bez vstupných nákladov využívať priamu elektronickú komunikáciu,
  • právnickým osobám a organizáciám, vrátane orgánov a inštitúcii verejnej správy, ktoré môžu využívať služby rovnako ako občania.

Väčšina služieb eGeo.sk je plne automatizovaná, vďaka čomu je možné zadanú požiadavku vybaviť omnoho efektívnejšie ako s využitím starého „papierového“ spôsobu, čím sa zefektívnia procesy vo všetkých oblastiach.