Nová slovenská chronostratigrafická tabuľka

Slovenská terminologická stratigrafická komisia pri Národnom geologickom komitéte Slovenskej republiky, za účasti pracovníkov Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra a ďalších geovedných vedeckých inštitúcií a organizácií (Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied, Nafta, a. s.), prijala uznesenie o znení slovenského prekladu aktuálnej Medzinárodnej chronostratigrafickej tabuľky (2021/07). Od vydania poslednej Chronostratigrafickej a synoptickej tabuľky (Samuel et al., 1987) pribudlo v novej Medzinárodnej chronostratigrafickej tabuľke 17 nových termínov pre predkambrium, 33 pre paleozoikum, 2 pre mezozoikum a 7 pre kenozoikum. Okrem tvorby nového prekladu tabuľky, komisia v súlade s najnovšími poznatkami z Paratetýdnej oblasti odporúča vypustiť termíny pont, dák a ruman a posunúť vrchnú hranicu panónu až po bázu pleistocénu.

Slovenský preklad Medzinárodnej chronostratigrafickej tabuľky bol publikovaný v periodiku Mineralia Slovaca 53, 2 (roč. 2021).

AB-SK-StratTab 4.11.21

Slovenská chronostratigrafická tabuľka (Pelech et al., 2021)

pdf          jpg

ChronostratChart2021-10

International chronostratigraphic chart

pdf          jpg

Vypredané regionálne geologické mapy a vysvetlivky k regionálnym geologickým mapám v mierke 1 : 50 000

Ponúkame Vám voľne stiahnuteľné súbory vypredaných titulov vydaných ŠGÚDŠ. K dispozícii sú skény vypredaných regionálnych geologických máp v mierke 1 : 50 000 a vysvetliviek k regionálnym geologickým mapám v mierke 1 : 50 000
Tribec i

Geologická mapa Tríbeča, Biely, 1975

LiptovKotl z i

Geologická mapa Liptovskej kotliny, Gross, 1980

LiptovKotl v i

Geologická mapa Liptovskej kotliny, Gross, 1980

KysuckeVrchy m 250x174 1

Geologická mapa Kysucké vrchy a Krivánska Malá Fatra, Haško – Polák, 1980

Orava legenda

Geologická mapa južnej a východnej Oravy, Gross, 1994

Orava j i 220x250 1

Geologická mapa južnej a východnej Oravy, Gross, 1994

Orava v i 218x250 1

Geologická mapa južnej a východnej Oravy, Gross, 1994

Pov Inovec i 230x250 1

Geologická mapa Považského Inovca a jv. časti Trenčianskej kotliny, Ivanička, 2007

Geologické plagáty.

geol pre vsetkych m 200x250 1

Geológia bez hraníc (pre všetkých).

Cezhraničná spolupráca s okolitými krajinami pri zostavovaní geologických máp ako podkladov pre medzinárodné geoparky a tvorba geologicko-náučných máp.

Formát: A0; veľkosť pdf súboru: 4,5 MB

Cs poster m 250x212 1

Kontaminácia územia SR rádionuklidom 137Cs

Poster zameraný na negatívne faktory zaťažujúce svetovú populáciu – umelú rádioaktivitu.

Formát: A1; veľkosť súboru: 0,97 MB

Voda m 200x250 1

Prírodná voda

HG mapy m 200x250 1

Hydrogeologické mapy

Pohľad do tajov tvorby hydrogeologických a hydrogeochemických máp.

Formát: A2; veľkosť súboru: 2,42 MB
Formát: A3; veľkosť súboru: 1,34 MB

SvPo m 200x250 1

Svahové pohyby

Inžinierska geológia sa okrem iného zaoberá aj svahovými pohybmi tiež známymi ako zosuny. Ako to všetko funguje sa snaží ukázať nasledujúci plagát.

Formát: A2; veľkosť súboru: 2,34 MB
Formát: A3; veľkosť súboru: 1,28 MB

H Nitra m 150x150

Havarijné zosuvy na Hornej Nitre

Na území Hornej Nitry je oproti zvyšku Slovenska zvýšený výskyt zosuvov, prečo to tak je Vám vysvetlí nasledujúci plagát.

Formát: A2; veľkosť súboru: 3,10 MB
Formát: A3; veľkosť súboru: 1,75 MB

Handlova m 150x150

Katastrofálny handlovský zosuv z rokov 1960 – 1961

Za najhorší zosuv v histórii Slovenska sa považuje zosuv v Handlovej. Popis tohto zosuvu najdete na tomto plagáte.

Formát: A2; veľkosť súboru: 2,54 MB
Formát: A3; veľkosť súboru: 1,43 MB

Radon m 150x150

Prírodná rádioaktivita

Neživá príroda okolo nás môže byť aj nebezpečná – ako to v skutočnosti je naznačuje aj nasledujúci plagát.

Formát: A2; veľkosť súboru: 1,86 MB
Formát: A3; veľkosť súboru: 1,04 MB

ATNS m 150x150

ATNS

Oddelenie aplikovanej technológie nerastných surovín ponúka možnosti netradičného využitia prírodných zdrojov, ktoré máme na Slovensku.

Formát: A3; veľkosť súboru: 915 kB
Formát: A4; veľkosť súboru: 513 kB