ČísloDátumProjektSuma Predmet obstarávaniaNáhľad
110.11.2023Monitorovanie kvality podzemných vôd Slovenskej republiky (ITMS kód: 310011CBI3)15508referenčné materiály Zobraziť
210.11.2023Geologický prieskum vybraných pravdepodobných environmentálnych záťaží 3 - ŠGÚDŠ (ITMS kód: 310011CIX3)5297,6referenčné materiály Zobraziť
310.11.2023Geologický prieskum vybraných pravdepodobných environmentálnych záťaží 4 - ŠGÚDŠ (ITMS kód: 310011BQV6)6475,7referenčné materiály Zobraziť
410.11.2023Geologický prieskum vybraných pravdepodobných environmentálnych záťaží 5 - ŠGÚDŠ (ITMS kód: 310011CDV8)3292,3referenčné materiály Zobraziť
510.11.2023Vlastné potreby 2780,8referenčné materiály Zobraziť
610.11.2023Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží Slovenska - 2. časť (ITMS kód: 310011AXF2)3576,1referenčné materiály Zobraziť
710.11.2023Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží Slovenska - 3. časť (ITMS kód: 310011CMA3)652,3referenčné materiály Zobraziť