Osobné ochranné pracovné prostriedky pre laboratóriá
Prehľad ukončených VO
dotazy a informácie
dotazy a informácie

Skvalitnenie a dobudovanie systemu digitalizacie kulturneho, vedeckeho a intelektualneho dedicstva a spristupnovanie digitalneho obsahu Geofondu a Ustrednej geologickej kniznice Slovenskej republiky

Infraštruktúra ŠGÚDŠ – prístroje

Reklamné a propagačné predmety

Rozšírenie geoparku a náučného chodníka v priestoroch exteriéru a interiéru ŠGÚDŠ

Spotrebný materiál pre technológiu od fy Struers na rezanie, brúsenie a leštenie horninových vzoriek

Kontinualne pokracovanie etapoveho merania priecnych deformacnych javov prekryteho profilu Handlovky a pritoku Nepomenovaneho potoka so zhodnotenim stavu potrubia a merania pohybov podlozia stabilizacneho nasypu

Dodávka podlahovej krytiny – PVC.

Dodávka zemného plynu

 

Odborné prehliadky vyhradených technických zariadení

Osobné motorové vozidlá

Pokračovanie komplexného monitoringu odkalísk SR na vybraných územiach

 

Úradné meranie spotreby paliva (prelitrovanie)

Dodávka ekektrickej energie

Vlajky a zástavy SR a EU

Kancelárske stoličky

Monitorovanie seizmickej aktivity územia SR stanicami Národnej siete seizmických staníc

Speleomonitoring a stopovacie skúšky

Špeciálne prístrojové vybavenie pre projekty

Sanácia budovy ŠGÚDŠ v Košiciach

Oprava a údržba laboratórnej techniky

Výmena okien na objektoch ŠGÚDŠ

Informačné tabule

Poistenie majetku nadobudnutého v rámci projektov

Inžinierskogeologický prieskum a sanácia havarijných zosuvov na vybraných lokalitách Slovenskej republiky

Opravy kancelárskej techniky

Rozšírenie aktuálnej výkonovej licencie ArcGIS servera zo “Standard enterprise” na “Advanced Enterprise

Dodávka tonerov a cartridgov do tlačiarní a kopírovacích strojov

Oprava budovy ŠGÚDŠ Mlynská dolina 1, Bratislava

Poskytnutie telekomunikačných a dátových služieb

Zabezpečenie pneumatík a snehových reťazí pre účely Štátneho geologického ústavu DŠ

Osobné ochranné pracovné pomôcky

Spotrebný laboratórny materiál

Chemikálie

Dialničné nálepky

IKT – hardvér a softvér

Vývoz a likvidácia fekálií z objektov ŠGÚDŠ Bratislava, Galvaniho č. 18 a Kráľovej pri Senci č. 675

Náhradné diely pre motorové vozidlá

Čistenie resp. pranie súprav posteľnej bielizne a plachiet, pracovného a laboratórneho oblečenia, obrusov, uterákov a utierok, záclon

Volfrámové vlákna pre elektrónový mikroanalyzátor Cameca SX 100, repasované

Zostavenie a štandardizácia súboru zdravotných indikátorov pre okres Krupina

Servis a údržba internet servera LINUX

Školenie vodičov, referentských vodičov a vodičov vysokozdvižných vozíkov

STK a EK pre motorové vozidlá M1, N2, prívesné vozíky a overovanie tachografu

Uverejnenie inzerátu v denníku s celoslovenskou pôsobnosťou

Pravidelná revízna kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov, tlakové skúšky hadíc + oprava a dodávka hasiacich prístrojov

Filamenty pre spektrometer

Preprava zásielok vzoriek vôd a pevných materiálov