ČísloDátumProjektPredmet obstarávaniaNáhľad
89/110/202313.10.2023Identifikácia, registrácia a inžinierskogeologické mapovanie svahových deformácií. ITMS kód projektu: 310031N708Počítačové vybavenie, IT príslušenstvo - hardvérZobraziť
90/110/202313.10.2023Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží Slovenska – 3. časť, ITMS kód projektu: 310011CMA3Počítačové vybavenie, IT príslušenstvo - hardvérZobraziť
91/110/202313.10.2023Výskum najvhodnejších technologických typov domácich zdrojových surovín pre výrobu kovového horčíka a kremíkového kovu a technológií na prípravu medziproduktov. ITMS kód projektu: APVV-21-0176Počítačové vybavenie, IT príslušenstvo - hardvérZobraziť