ČísloDátumProjektSuma Predmet obstarávaniaNáhľad
48.9.2023Geologický prieskum vybraných pravdepodobných environmentálnych záťaží 3 - ŠGÚDŠ (ITMS kód: 310011CIX3)932,9chemikálie Zobraziť
58.9.2023Geologický prieskum vybraných environmentálnych záťaží 4 - ŠGÚDŠ (ITMS kód: 310011BQV6)664,7chemikálie Zobraziť
68.9.2023Geologický prieskum vybraných pravdepodobných environmentálnychzáťaží 5 - ŠGÚDŠ (ITMS kód: 310011CDV8)103,3chemikálie Zobraziť
38.9.2023Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží Slovenska - 2. časť (ITMS kód: 310011AXF2)22,2chemikálie Zobraziť
28.9.2023Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží Slovenska - 3. časť (ITMS kód: 310011CMA3)63,7chemikálie Zobraziť
18.9.2023Monitorovanie kvality podzemných vôd Slovenskej republiky (ITMS kód: 310011CBI3)6561,2chemikálie Zobraziť