ČísloDátumProjektSuma Predmet obstarávaniaNáhľad
408.09.2023Geologický prieskum vybraných pravdepodobných environmentálnych záťaží 3 - ŠGÚDŠ (ITMS kód: 310011CIX3)932,9chemikálie Zobraziť
508.09.2023Geologický prieskum vybraných environmentálnych záťaží 4 - ŠGÚDŠ (ITMS kód: 310011BQV6)664,7chemikálie Zobraziť
608.09.2023Geologický prieskum vybraných pravdepodobných environmentálnychzáťaží 5 - ŠGÚDŠ (ITMS kód: 310011CDV8)103,3chemikálie Zobraziť
308.09.2023Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží Slovenska - 2. časť (ITMS kód: 310011AXF2)22,2chemikálie Zobraziť
208.09.2023Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží Slovenska - 3. časť (ITMS kód: 310011CMA3)63,7chemikálie Zobraziť
108.09.2023Monitorovanie kvality podzemných vôd Slovenskej republiky (ITMS kód: 310011CBI3)6561,2chemikálie Zobraziť
704.10.2023Chemikálie pre potreby Projektu: Geologický prieskum vybraných environmentálnych záťaží 4 - ŠGÚDŠ, ITMS kód projektu: 310011BQV62867,64chemikálie Zobraziť
119.09.2023Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží Slovenska - 2. časť, ITMS kód projektu: 310011AXF2180chemikálie Zobraziť