ČísloDátumProjektPredmet obstarávaniaNáhľad
51/110/202308.08.2023Identifikácia, registrácia a inžinierskogeologické mapovanie svahových deformácií. ITMS kód projektu: 310031N708Počítačové vybavenie, IT príslušenstvo - softvérZobraziť
52/110/202308.08.2023Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží Slovenska – 3. časť, ITMS kód projektu: 310011CMA3Počítačové vybavenie, IT príslušenstvo - softvérZobraziť
53/110/202308.08.2023Geologický prieskum vybraných pravdepodobných environmentálnych záťaží 5 - ŠGÚDŠ, ITMS kód projektu: 310011CDV8Počítačové vybavenie, IT príslušenstvo - softvérZobraziť