ČísloDátumProjektPredmet obstarávaniaSumaNáhľad
94-110-202303.11.2023Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží Slovenska - 2. časť (ITMS kód: 310011AXF2)Osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné
odevy a pracovné pomôcky
12916,81Zobraziť
95-110-202303.11.2023Inžinierskogeologický prieskum svahových deformáci - 3. etapa (ITMS kód: 310011BQU4)Osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné
odevy a pracovné pomôcky
9811,3Zobraziť
96-110-202303.11.2023Geologický prieskum vybraných environmentálnych záťaží 4 - ŠGÚDŠ (ITMS kód: 310011BQV6)Osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné
odevy a pracovné pomôcky
13152,07Zobraziť
97-110-202303.11.2023Geologický prieskum vybraných pravdepodobných environmentálnychzáťaží 5 - ŠGÚDŠ (ITMS kód: 310011CDV8)Osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné
odevy a pracovné pomôcky
6566,03Zobraziť
98-110-202303.11.2023Hydrogeologický prieskum deficitných oblastí Slovenskej republiky, ITMS kód projektu: 310031N706Osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné
odevy a pracovné pomôcky
9583,03Zobraziť
99-110-202303.11.2023Identifikácia, registrácia a inžinierskogeologické mapovanie svahových deformácíí ITMS: 310031N708Osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné
odevy a pracovné pomôcky
14926,77Zobraziť
100-110-202303.11.2023Vlastné potreby Osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné
odevy a pracovné pomôcky
3526,84Zobraziť
101-110-202303.11.2023Monitorovanie kvality podzemných vôd Slovenskej republiky (ITMS kód: 310011CBI3)Osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné
odevy a pracovné pomôcky
652Zobraziť