ČísloDátumProjektPredmet obstarávaniaNáhľad
0108.07.2020Monitorovanie chemického stavu a hodnotenie kvality podzemných vôd Slovenskej republiky, ITMS kód projektu: 310011A874/Osobné ochranné pracovné pomôckyZobraziť
0208.07.2020Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží Slovenska - 1. Časť, ITMS kód projektu: 310011B426/Osobné ochranné pracovné pomôcky pre laboratóriáZobraziť
0308.07.2020Osobné ochranné pracovné pomôcky pre vlastné potrebyOsobné ochranné pracovné pomôcky pre laboratóriáZobraziť
1/341/202121.01.2021 Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží Slovenska - 1. Časť, ITMS kód projektu: 310011B426/Osobné ochranné pracovné pomôcky pre laboratóriáZobraziť
0416.04.2021Monitorovanie chemického stavu a hodnotenie kvality podzemných vôd Slovenskej republiky, ITMS kód projektu: 310011A874/Osobné ochranné pracovné pomôcky pre laboratóriáZobraziť
0516.04.2021Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží Slovenska - 1. Časť, ITMS kód projektu: 310011B426/Osobné ochranné pracovné pomôcky pre laboratóriáZobraziť
0606.09.2021Osobné ochranné pracovné pomôcky pre vlastné potreby 2021Osobné ochranné pracovné pomôcky pre laboratóriáZobraziť
0713.04.2022Osobné ochranné pracovné pomôcky pre potreby Projektu:
Monitorovanie kvality podzemných vôd Slovenskej republiky
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre laboratóriáZobraziť
0813.04.2022Osobné ochranné pracovné pomôcky pre potreby Projektu:
Geologický prieskum vybraných environmentálnych záťaží 4 - ŠGÚDŠ
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre laboratóriáZobraziť