ČísloDátumProjektPredmet obstarávaniaNáhľad
18/110/202103.08.2021Identifikácia, realizácia a inžinierskogeologické mapovanie svahových deformácií, ITMS 310031N708, Monitoring svahových deformácií ITMS 310031N710Počítačové vybavenie, IT príslušenstvo - hardvérZobraziť
19/110/202103.08.2021Hydrogeologický prieskum deficitných oblastí Slovenskej republiky, ITMS 310031N706Počítačové vybavenie, IT príslušenstvo - hardvérZobraziť
20/110/202103.08.2021Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží slovenska - 1. časť, ITMS 310011B426Počítačové vybavenie, IT príslušenstvo - hardvérZobraziť
21/110/202103.08.2021Monitorovanie chemického stavu a hodnotenie kvality podzemných vôd Slovenskej republiky, ITMS 310011A874Počítačové vybavenie, IT príslušenstvo - hardvérZobraziť
22/110/202103.08.2021Vlastné potrebyPočítačové vybavenie, IT príslušenstvo - hardvérZobraziť
26/110/202113.09.2021Identifikácia, registrácia a inžinierskogeologické mapovanie svahových deformácií, ITMS 310031N708, Monitoring svahových deformácií ITMS 310031N710Počítačové vybavenie, IT príslušenstvo - hardvérZobraziť
27/110/202113.09.2021Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží Slovenska - 1. časť, ITMS 310011B426Počítačové vybavenie, IT príslušenstvo - hardvérZobraziť
28/110/202113.09.2021Vlastné potrebyPočítačové vybavenie, IT príslušenstvo - hardvérZobraziť