ČísloDátumProjektPredmet obstarávaniaNáhľad
0108.12.2023Monitorovanie kvality podzemných vôd Slovenskej republiky, ITMS kód projektu:
310011CBI3
Špeciálny spotrebný materiál a
inštalácia pre súbor prístrojov
Zobraziť
0208.12.2023Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží Slovenska - 3. časť,
ITMS kód projektu: 310011CMA3
Špeciálny spotrebný
materiál a inštalácia pre súbor prístrojov
Zobraziť
0308.12.2023Geologický prieskum vybraných environmentálnych záťaží 4 - ŠGÚDŠ, ITMS
kód projektu: 310011BQV6
Špeciálny spotrebný
materiál a inštalácia pre súbor prístrojov
Zobraziť
0408.12.2023pre vlatné potrebyŠpeciálny spotrebný
materiál a inštalácia pre súbor prístrojov
Zobraziť