ČísloDátumProjektPredmet obstarávaniaNáhľad
13/110/202327.2.2023Geologický prieskum vybraných pravdepodobných environmentálnych záťaží 3 - ŠGÚDŠ, ITMS kód projektu: 310011CIX3Počítačové vybavenie, IT príslušenstvo - softvérZobraziť
14/110/202327.2.2023Geologický prieskum vybraných environmentálnych záťaží 4 - ŠGÚDŠ, ITMS kód projektu: 310011BQV6Počítačové vybavenie, IT príslušenstvo - softvérZobraziť
15/110/202327.2.2023Zabezpečenie monitorovania environmentálnych záťaží Slovenska - 2 časť, ITMS kód projektu: 310011AXF2Počítačové vybavenie, IT príslušenstvo - softvérZobraziť