Vplyv geologickej zložky životného prostredia na zdravotný stav obyvateľstva SR (Akronym GEOHEALTH)

Operačný program: LIFE 10
Dátum začatia projektu: 1.9.2011
Dátum ukončenia projektu: 31.8.2015
ITMS:
Web stránka projektu/odkaz: https://www.geology.sk/geohealth/

 

Zavedenie trvalo udrž.využívania podzemnej vody v podzemných vodách SR (Akronym KRASCAVE)

Operačný program: LIFE +11
Dátum začatia projektu: 1.6.2012
Dátum ukončenia projektu: 31.12.2018
ITMS:
Web stránka projektu/odkaz: https://www.geology.sk/krascave/

 

Eliminácia negatívneho vplyvu geologickej zložky životného prostredia na zdravotný stav obyvateľstva okresu Krupina (Akronym Life for Krupina)

Operačný program: LIFE 12
Dátum začatia projektu: 1.10.2013
Dátum ukončenia projektu: 30.9.2017
ITMS:
Web stránka projektu/odkaz: https://www.geology.sk/lifeforkrupina/