04 life

Vplyv geologickej zložky životného prostredia na zdravotný stav obyvateľstva SR (Akronym GEOHEALTH)
Operačný program: LIFE 10
Zodpovedný riešiteľ: doc.,RNDr. Stanislav Rapant, DrSc.
Dátum začatia projektu: 1.9.2011
Dátum ukončenia projektu: 31.8.2015
Kód projektu: LIFE10 ENV/SK/086
Výška dotácie: 418 112,00 EUR
Web stránka projektu/odkaz: https://www.geology.sk/geohealth/

Zavedenie trvalo udrž.využívania podzemnej vody v podzemných vodách SR (Akronym KRASCAVE)
Operačný program: LIFE +11
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Peter Malík, CSc.
Dátum začatia projektu: 1.6.2012
Dátum ukončenia projektu: 31.12.2018
Kód projektu: LIFE11 ENV/SK/001023
Výška dotácie: 1 244 326,00 EUR
Web stránka projektu/odkaz: https://www.geology.sk/krascave/

 Eliminácia negatívneho vplyvu geologickej zložky životného prostredia na zdravotný stav obyvateľstva okresu Krupina (Akronym Life for Krupina)
Operačný program: LIFE 12
Zodpovedný riešiteľ: doc.,RNDr. Stanislav Rapant, DrSc.
Dátum začatia projektu: 1.10.2013
Dátum ukončenia projektu: 30.9.2017
Kód projektu: LIFE12 ENV/SK/094
Výška dotácie: 417 750,00 EUR
Web stránka projektu/odkaz: https://www.geology.sk/lifeforkrupina/