Pre načítanie celého čísla kliknite na obrázok

Obsah

Milan Havrila a Jakub Havrila
Paleogeografické rozšírenie gaderského a ráztockého vápenca (vrchný pelsón – ilýr, hronikum, Západné Karpaty): rešerš
Paleogeographical extension of Gader a Ráztoka Limestones (Upper Pelsonian – Illyrian, Hronicum, Western Carpathians): review
3
Daniel Pivko
Slovenská terminológia travertínov, penovcov a príbuzných terestrických vápencov
Slovak terminology of travertines, tufas, and related continental limestones
29
Peter Ondrus
Zhodnotenie dlhodobého monitorovania svahových deformácií a efektívnosti sanačných opatrení na zosuvnom území Nižná Myšľa
Evaluation of long-term slope deformation monitoring and remedial works effectiveness at landslide area Nižná Myšľa
55
Daniel Pivko
Litavský vápenec zo St. Margarethenu a Fertőrákosu a jeho využitie na Slovensku ako dekoračný kameň
Leitha limestone from St. Margarethen (Austria) and Fertőrákos (Hungary) used in Slovakia as a natural stone
95
Kristian Csicsay, Andrej Cipciar, Ján Madarás, Lucia Fojtíková, Peter Pažák a Róbert Kysel
Správa o zemetrasení pri Banskej Bystrici 6. apríla 2022
Report on the earthquake near Banská Bystrica on April 6, 2022
119
Spomienky:
Juraj Maglay
Spomíname na Vladimíra Baňackého
125
Ľubomír Hraško, Michal Elečko a Ján Greguš
Za RNDr. Jozefom Határom, CSc.
126
Stanislav Rapant a Jozef Kordík
Spomíname na RNDr. Kamila Vranu, CSc.
129
Igor Zeman a Stanislav Gonda
Odišiel RNDr. Augustín Gluch
130