Monitorovanie enviromentálnych záťaží na vybraných lokalitách SR (MEZ)

Operačný program: OP ŽP
Dátum začatia projektu: 1.4.2012
Dátum ukončenia projektu: 31.12.2015
ITMS: 241400110231
Web stránka projektu/odkaz:

 

Hydrogeochemická charakterizácia kvality a posúdenie trendov kvality sledovaných parametrov v podzemných vodách SR (HYDRO)

Operačný program: OP ŽP
Dátum začatia projektu: 1.4.2012
Dátum ukončenia projektu: 31.12.2015
ITMS: 24110110160
Web stránka projektu/odkaz: