Oddelenie: Oddelenie geológie starších útvarov
Odbor: Odbor geológie
Pracovisko: Regionálne centrum Košice
Telefón: 055/2213377
Email: renata.balazova@geology.sk
 
Zhrnutie

Renáta Balážová pracuje v Štátnom geologickom ústave D. Štúra, regionálne centrum (RC) Košice od roku 2013. Pracuje v oddelení neogénu a kvartéru. V súčasnosti pracuje na projektoch monitorovaní environmentálnych záťaží, podkladoch pre biostratigrafické údaje Západných Karpát a na archívnej excerpcii geologicko – náučnej mapy Medzev – Jasov.

Životopis

 • 1981 – 1985: SPŠ-hutnícka Košice
 • 1985 – 1987: Slovenská hydrometeorologický ústav, Košice, referentka
 • 1987 – 1989: Okresný národný výbor Košice-vidiek, Košice, referentka
 • 1989 – 1993: Geologický prieskum, š. p., Košice, geológ-technik
 • 1993 – 1997: Geocomplex, a. s. Košice, geológ technik
 • 1997 – 2008: Štátny geologický ústav D. Štúra, Košice, výskumný a vývojový pracovník
 • 2008 – 2013: GEOSlovakia, s.r.o., Košice, asistent geologickej služby, grafik
 • 2013 – súčasnosť: samostatný technický pracovník, Oddelenie neogénu a kvartéru, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, RC Košice.

Aktuálne projekty

 • 14 16: Udržateľnosť projektov sekcie geológie a prírodných zdrojov Ministerstva životného prostredia (spoluriešiteľ)
 • 04 18: Priestorovo – časová analýza biostratigrafických údajov vybraných území Západných Karpát (spoluriešiteľ)
 • 01 18: Geologicko – náučná mapa regiónu Medzev – Jasov (spoluriešiteľ)

 Výskumné zameranie

 • monitorovanie geofaktorov životného prostredia a environmentálnych záťaží
 • grafická spolupráca na inžinierskogeologických mapách