Nachádzate sa tu

Domov » Náučná geológia

Sandbersko - pajštúnsky geopark

Územie Sandbersko - pajštúnskeho geoparku zaberá širšie okolie metropoly Slovenska - Bratislavy, turisticky je veľmi známe a navštevované. Toto územie sa vyznačuje  pestrou geologickou stavbou na malom území, ktorej výsledkom sú rozmanité formy reliéfu. Na jeho území sa nachádza Chránená krajinná oblasť (CHKO) Malé Karpaty a čiastočne CHKO Záhorie a CHKO Dunajské luhy. Rozprestiera sa na území Bratislavského kraja v troch okresoch: Bratislava IV, Malacky a Pezinok.

Geologicko-turistická mapa Sandbersko - pajštúnskeho geoparku (redaktor: Ján Madarás) v mierke 1:25 000 okrem interpretácie geologickej stavby územia podáva aj informácie o prírodných krásach daného regiónu, turistických zaujímavostiach, montanistických pozoruhodnostiach, obranných technických dielach budovaných v geologickom podklade počas vojnového obdobia, ako aj významných mineralogických výskytoch.

Zoznam informačných tabúľ:

1. SAPAG – úvodný infopanel
2. Abrazná jaskyňa, bralo Slovinec
3. Geológia Devínskej Kobyly, Sandberg
4. Waitov lom a historické lomy na Devínskej Kobyle
5. Devínsky hradný vrch
6. Kvartérna geológia Moravy a Dunaja
7. Marianka – Bridlicová štôlňa
8. Pajštúnske hradné bralo
9. Borinka – Pod Zámčiskom – ťažba manganových rúd
10.Borinský kras: Limbašská vyvieračka (estavella)

Táto aplikácia bola sprístupnená verejnosti 06/2014.