MINATURA – Developing a concept for a European minerals deposit framework

Riešenie úlohy sa realizuje na základe požiadavky MinPol Agency for International Minerals Policy, Rakúsko. Cieľom riešenia projektu je (1) definovanie ložísk verejného významu (Mineral Deposits of Public Importance – MDoPI) na lokálnej úrovni, národnej úrovni a v rámci celej Európskej Únie a (2) harmonizácia legislatívy v problematike nerastných surovín v rámci EU s implementáciou pre…

Čítať viac

Interreg Stredná Európa – Geoplazma

Hlavným cieľom je podporovať zvýšenie podielu plytkej geotermálnej energie pre vykurovacie a chladiace sústavy v Strednej Európe. Výhodou využitia plytkej geotermálnej energie je relatívne ľahká dostupnosť obnoviteľného zdroja, čo je súčasný aj budúci trend pre kľúčové technológie s cieľom zníženia emisií ovplyvňujúcich kvalitu ovzdušia a klímu. Zodpovedný riešiteľ: R. Černák Termín splnenia úlohy / projektu:…

Čítať viac