Vedecká konferencia Geochémia 2024

V dňoch 10-11.4.2024 prebehol 27. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou s názvom „GEOCHÉMIA 2024“ na pôde Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave a v priestoroch Stredoeurópskeho domu fotografie. Organizátormi konferencie boli Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Slovenská asociácia geochemikov, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave-Katedra geochémie, pričom účastníkmi konferencie boli vedeckí pracovníci a kolegovia predovšetkým zo Slovenska a z Českej republiky.…