Výstava Geológia a jej význam pre spoločnosť v SNM – PM

Primárnym cieľom výstavy je priblížiť publiku rôznorodosť a dôležitosť geologickej služby pre spoločnosť. Návštevník si môže na viac ako tridsiatich plagátoch podrobne preštudovať prácu všetkých oddelení Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, zoznámiť sa s mapovým portálom či inými webovými službami ŠGÚDŠ, ako aj preštudovať si literatúru z jeho vydavateľstva. Výstava je doplnená mikroskopickým kútikom a…