Workshop Kritické suroviny pre Slovensko

V stredu 21. 6. 2023 sa na pôde Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra uskutočnil workshop Kritické suroviny pre Slovensko. Organizátormi boli Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia geológie a prírodných zdrojov, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, a Ministerstvo hospodárstva SR. Na workshope sa zúčastnili zástupcovia…

Služba digitálneho archívu ŠGÚDŠ (Geofond) je dočasne nedostupná

Služba digitálneho archívu ŠGÚDŠ (Geofond) – otváranie a sťahovanie záverečných správ, je z technických príčin nedostupná. Záverečné správy sú prístupné prezenčne v študovni Geofondu, prípadne niektoré aj na CD nosičoch alebo v našich zálohách. V prípade záujmu o už naskenovanú správu nás prosím kontaktujte na archiv@geology.sk.

Konferencia Ťažba a jej dopady na životné prostredie X

Vážené kolegyně, vážení kolegové, zveme Vás na desátý ročník konference Těžba a její dopady na životní prostředí. Jako vždy se bude konference věnovat nejen problematice rekultivace území postižených těžbou, ale také jejich revitalizaci a resocializaci, tedy odstranění následků těžby a zajištění nového využití takto rekultivovaných lokalit. Organizační výbor vyzývá všechny zainteresované odborníky, aby přihlásili vhodné…

Burza geologickej a banskej literatúry

V sobotu 25. 3. 2023 zorganizoval Geopark Malé Karpaty pri príležitosti mesiaca kníh burzu geologickej a banskej literatúry. Pracovníci Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra na akcii predstavili širokú škálu geologických máp a publikácií z produkcie vydavateľstva ústavu s možnosťou nakúpiť si geologické mapy a literatúru pre širokú laickú i odbornú verejnosť. Súčasťou akcie boli aj aktivity pre deti a prezentácia minerálov…

Zrážkozberná stanica na streche ŠGÚDŠ

Od začiatku februára 2023 pracovníci ŠGÚDŠ postupne nainštalovali päť zrážkozberných staníc, slúžiacich na skúmanie izotopového zloženia zrážkových vôd. Zariadenia boli získané v rámci projektu RER/7/013 “Evaluating Groundwater Resources and Groundwater-Surface-Water Interactions in the Context of Adapting to Climate Change”, Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu / International Atomic Energy Agency (IAEA), ktorého sa zúčastňuje aj ŠGÚDŠ.…

ŠGÚDŠ vydal nové číslo časopisu Mineralia Slovaca

ŠGÚDŠ vydal nové číslo časopisu Mineralia Slovaca 54/2/2022. Mineralia Slovaca je vedecký recenzovaný časopis, ktorý vydáva Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v tlačenej verzii, aj vo forme otvoreného online prístupu. V časopise sú publikované originálne vedecké články, posúvajúce hranice geovedného poznania. Nové číslo si môžete pozrieť tu.