Zrážkozberná stanica na streche ŠGÚDŠ

Od začiatku februára 2023 pracovníci ŠGÚDŠ postupne nainštalovali päť zrážkozberných staníc, slúžiacich na skúmanie izotopového zloženia zrážkových vôd. Zariadenia boli získané v rámci projektu RER/7/013 “Evaluating Groundwater Resources and Groundwater-Surface-Water Interactions in the Context of Adapting to Climate Change”, Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu / International Atomic Energy Agency (IAEA), ktorého sa zúčastňuje aj ŠGÚDŠ.…