Konferencia Ťažba a jej dopady na životné prostredie X

Vážené kolegyně, vážení kolegové, zveme Vás na desátý ročník konference Těžba a její dopady na životní prostředí. Jako vždy se bude konference věnovat nejen problematice rekultivace území postižených těžbou, ale také jejich revitalizaci a resocializaci, tedy odstranění následků těžby a zajištění nového využití takto rekultivovaných lokalit. Organizační výbor vyzývá všechny zainteresované odborníky, aby přihlásili vhodné…