Burza geologickej a banskej literatúry

V sobotu 25. 3. 2023 zorganizoval Geopark Malé Karpaty pri príležitosti mesiaca kníh burzu geologickej a banskej literatúry. Pracovníci Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra na akcii predstavili širokú škálu geologických máp a publikácií z produkcie vydavateľstva ústavu s možnosťou nakúpiť si geologické mapy a literatúru pre širokú laickú i odbornú verejnosť. Súčasťou akcie boli aj aktivity pre deti a prezentácia minerálov…