Medzinárodný míting v rámci projektu technickej kooperácie s IAEA

V Máji sme sa zúčastnili medzinárodného mítingu v rámci projektu technickej kooperácie s IAEA, kde sme spolu s takmer 30-timi expertmi v oblasti hydrogeológie z 27 krajín zdieľali prvotné výsledky našich prác zameraných aj na štúdium efektov klimatickej zmeny na dopĺňanie rezervoárov podzemných vôd v krajinách Východnej Európy a Centrálnej Ázie. Projekt sa zameriava na vytváranie a rozvíjanie kapacít pre použitie metód izotopovej hydrogeológie…

Ocenenie práce zostavovateľov geologickej mapy

Slovenská geologická spoločnosť vyhlásila tradičnú súťaž o najlepšie geologické práce publikované za roky 2018 – 2021. Súťaž koordinoval prof. RNDr. Dušan Plašienka, DrSc., predseda komisie Slovenskej geologickej spoločnosti na udeľovanie oceňovaní za významné geologické práce. Spomedzi siedmich kategórií navrhovaných prác v IV. kategórii Mapové diela bolo udelené ocenenie za prácu autorov Maglay, J. (ed.), Fordinál,…

21. Slovensko-Česko-Poľská paleontologická konferencia

V dňoch 23. – 25. mája 2022 sa uskutočnila tradičná, v poradí už 21. Slovensko-Česko-Poľská paleontologická konferencia, ktorú po takmer dva a pol ročnej odmlke spôsobenej pandémiou koronavírusu, zorganizovali paleontológovia zo Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra. Na konferencii sa zúčastnilo viac ako 70 odborníkov z 8. krajín Európy. Prvé dva dni stretnutia paleontológov sa uskutočnili v priestoroch Veľkej sály ŠGÚDŠ…

Verejné pripomienkovanie projektu

Verejné pripomienkovanie projektu “ Migrácia IS Digitálny archív ŠGÚDŠ do cloudu ako súčasť elektronických služieb štátu“. Štátny Geologický Ústav Dionýza Štúra, ako budúci objednávateľ projektu 1683 (evidovanom na portáli METAIS) v súlade s Vyhláškou č. 85/2020 Z. z. sprístupňuje na verejné pripomienkovanie manažérske výstupy projektu “ Migrácia IS Digitálny archív ŠGÚDŠ do cloudu ako súčasť…

Exkurzia Klubu slovenských turistov Veľké Uherce na Devínsky hrad a Sandberg

23. 4. 2022 Organizátori: KST Veľké Uherce – Jozef Čmiko a Vlasta Svrčková ŠGÚDŠ – RNDr. Pavel Liščák, CSc., a RNDr. Alexander Nagy, CSc. V sobotu 23. 4. 2022 Klub slovenských turistov z Veľkých Uheriec uskutočnil exkurziu do oblasti Devína a Devínskej Kobyly. Táto akcia, zhodou okolností s jednodňovým oneskorením, nadviazala na Deň Zeme, ktorý si pripomíname 22. apríla. Štátny geologický…

21. Slovensko – Česko – Poľská paleontologická konferencia

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v Bratislave má tú česť usporiadať 21. Slovensko – Česko – Poľskú paleontologickú konferenciu, ktorá sa uskutoční 23. – 25. mája 2022. Konferencia podporuje rozvoj paleontologického výskumu udržiavaním kontaktov medzi rôznymi vedeckými centrami vrátane univerzít a výskumných ústavov. Spoločné stretnutia paleontológov prebiehajú v priateľskej a konštruktívnej atmosfére, ktorá umožňuje rýchlu…

Zviditeľnenie neviditeľného: rok 2022 je rokom podzemnej vody

Každoročne sa na celom svete oslavuje 22. marec ako Medzinárodný deň vody. Bude tomu tak aj v tomto roku, avšak v roku 2022 sa oslavy tohto dňa ponesú v znamení podzemnej vody a pod heslom „Zviditeľnenie neviditeľného“ / „Making the invisible visible“. V tomto duchu sa ponesie 9. svetové fórum pre vodu, ktoré sa 22. marca 2022 bude konať v senegalskom Dakare…