Vyšla nová publikácia o svahových deformáciách na Slovensku – Zosuvy na Slovensku

Publikácia Zosuvy na Slovensku vznikla vďaka národnému projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku, ktorého riešenie a aktivity zabezpečuje Slovenská agentúra životného prostredia. Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (2014 – 2020). Svahové deformácie predstavujú na Slovensku popri povodniach jeden z najvýznamnejších…

Vyšla nová publikácia o svahových deformáciách na Slovensku – Zosuvy na Slovensku

Publikácia Zosuvy na Slovensku vznikla vďaka národnému projektu Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poradenstva v oblasti zlepšovania kvality životného prostredia na Slovensku, ktorého riešenie a aktivity zabezpečuje Slovenská agentúra životného prostredia. Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (2014 – 2020). Svahové deformácie predstavujú na Slovensku popri povodniach jeden z najvýznamnejších…

Deň otvorených dverí

V sobotu 1. 10. 2022 sa v Štátnom geologickom ústave Dionýza Štúra v Bratislave aj v Košiciach uskutočnil Deň otvorených dverí. Dvere našej inštitúcie sme pre širokú verejnosť otvorili už ráno o 9.00 hodine a zatvárali sme poobede po 15.00 hodine. Do organizácie tejto akcie sa zapojil široký kolektív ľudí z našich pracovísk. Usilovali sme sa o to, aby si každý návštevník našiel…

OSLAVY DŇA BANÍKOV, GEOLÓGOV, HUTNÍKOV A NAFTÁROV

Dňa 9. 9. 2022 sa uskutočnilo v Banskej Štiavnici slávnostné udeľovanie ocenení a stretnutie stavovských osobností. Rezortné vyznamenania odovzdali zástupcovia Ministerstva životného prostredia a Ministerstva hospodárstva. Minister životného prostredia Slovenskej republiky Ján Budaj udelil pri príležitosti Dňa baníkov geológov, hutníkov a naftárov čestné uznania týmto pracovníkom Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra: RNDr. Patrik Konečný, PhD. (prevzala riaditeľka…

Naši odborníci v médiách o aktuálnych témach

Energetické problémy na Slovensku, nedostatok surovín, sucho a vyschýnanie zdrojov pitnej vody – k týmto témam sa v uplynulých dňoch vyjadrili naši odborníci v médiách. Vo verejnosti rezonujú tieto témy a naši odborníci v diskusii s redaktormi vysvetlili príčiny a objasnili možné riešenia. V nasledujúcich linkoch si môžete prečítať a vypočuť jednotlivé vystúpenia našich odborníkov: 2. 6. 2022 poskytol rozhovor pre Euractiv náš odborník…

Pezinský permoník 2022

V sobotu 20. augusta boli pracovníci ŠGÚDŠ už po druhýkrát reprezentovať naše pracovisko na 26. ročníku Pezinského permoníka. Na podujatí sa zúčastnili Dr. Ševčíková, Dr. Ondrejka, Dr. Nagy a ako organizačné a technické zabezpečenie Dr. Martinský a Mgr. Šebesta. Ich vzájomnou spoluprácou bolo zriadené mikroskopické pracovisko s binokulárnou lupou na prezentáciu výskumu sveta fluidných uzavrenín. Zaujímavá bola názorná ukážka…

ŠGÚDŠ vydal nové číslo časopisu Mineralia Slovaca

ŠGÚDŠ vydal nové číslo časopisu Mineralia Slovaca 54/1/2022. Mineralia Slovaca je vedecký recenzovaný časopis, ktorý vydáva Štátny geologický ústav Dionýza Štúra v tlačenej verzii, aj vo forme otvoreného online prístupu. V časopise sú publikované originálne vedecké články, posúvajúce hranice geovedného poznania. Nové číslo si môžete pozrieť tu.

Medzinárodný míting v rámci projektu technickej kooperácie s IAEA

V Máji sme sa zúčastnili medzinárodného mítingu v rámci projektu technickej kooperácie s IAEA, kde sme spolu s takmer 30-timi expertmi v oblasti hydrogeológie z 27 krajín zdieľali prvotné výsledky našich prác zameraných aj na štúdium efektov klimatickej zmeny na dopĺňanie rezervoárov podzemných vôd v krajinách Východnej Európy a Centrálnej Ázie. Projekt sa zameriava na vytváranie a rozvíjanie kapacít pre použitie metód izotopovej hydrogeológie…