OSLAVY DŇA BANÍKOV, GEOLÓGOV, HUTNÍKOV A NAFTÁROV

Dňa 9. 9. 2022 sa uskutočnilo v Banskej Štiavnici slávnostné udeľovanie ocenení a stretnutie stavovských osobností. Rezortné vyznamenania odovzdali zástupcovia Ministerstva životného prostredia a Ministerstva hospodárstva. Minister životného prostredia Slovenskej republiky Ján Budaj udelil pri príležitosti Dňa baníkov geológov, hutníkov a naftárov čestné uznania týmto pracovníkom Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra: RNDr. Patrik Konečný, PhD. (prevzala riaditeľka…