Medzinárodná konferencia IOC 2019 „International Obsidian Conference 2019“

V dňoch 27. až 29. mája sa uskutočnila  v maďarskom Sárospataku medzinárodná konferencia IOC 2019 „International Obsidian Conference 2019“ organizovaná Maďarským národným múzeom sídliacim v Budapešti. Hlavnou témou bola obsidiánová industria v kamenných dobách vývoja ľudstva a zdrojové oblasti obsidiánu. Odzneli tu veľmi zaujímavé prednášky a témam obsidiánu na Slovensku by sme sa mohli venovať…

ŠGÚDŠ zorganizoval exkurzie na lokalitách v Moravanoch nad Váhom a Ratnovciach.

V rámci každoročnej konferencie GEPAARD 2019 (usporiadatelia Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch a spoločnosť PAMARCH, s. r. o.) ŠGÚDŠ zorganizoval 17. 5. 2019 dve postkonferenčné exkurzie na významných kvartérnych lokalitách v Moravanoch nad Váhom a Ratnovciach.   Martina Moravcová z ŠGÚDŠ spolu s geológmi a archeológmi zo spoločností PAMARCH, s. r. o., a Préhistoire & Technologie z Paríža prezentovali prednášky o kvartérnej geológii  a…

Deň otvorených dverí na MŽP

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zorganizovalo 11. mája 2019 Deň otvorených dverí, ktorý bol tento rok spojený s celoslovenskou akciou Enviro deň.  V rámci neho pracovníci ministerstva hravou formou učili deti správne narábať s odpadom. Tak ako po minulé roky, súčasťou podujatia bola prezentácia jednotlivých rezortných organizácií. Náš ústav zastupovali traja pracovníci. Laickej verejnosti, v prevažnej…

ŠGÚDŠ na CONECU 2019

V dňoch 27. až 30. marca 2019 sa konal veľtrh CONECO – RACIOENERGIA. Náš ústav mal zastúpenie v stánku Ministerstva životného prostredia SR. Hlavnými témami prezentovanými na veľtrhu boli regionálna geológia, nerastné suroviny, inžinierska geológia, hydrogeológia a geotermálna energia, geoanalytické laboratóriá, mapový portál, geologické publikácie z produkcie vydavateľstva ŠGÚDŠ a ďalšie činnosti. Dňa 27. marca…

Cena Dionýza Štúra 2018

Slávnostné udeľovanie Ceny Dionýza Štúra a medailí ŠGÚDŠ Dňa 27. novembra 2018 sa uskutočnilo v priestoroch Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave slávnostné udeľovanie Ceny Dionýza Štúra a medailí ŠGÚDŠ. Ocenenie laureátom na návrh vedeckej rady ŠGÚDŠ udelil generálny riaditeľ ŠGÚDŠ za významný prínos vo vedeckom poznaní v oblasti geológie a za významný prínos za rozvoj ŠGÚDŠ. Podujatie…

Nové aplikácie pre verejnosť

Nové aplikácie pre verejnosť Pri príležitosti Slávnostného odovzdania cien Dionýza Štúra sme sprístupnili nový Geoportál, Katalógovú službu a INSPIRE služby: Metaúdaje, Vyhľadávacie a zobrazovacie služby a Ukladacie a transformačné služby. Viac informácií nájdete v záložke MAPY A DÁTA. Geoportál ŠGÚDŠ Geoportál je jedným z hlavných výsledkov projektu Geologický informačný systém GeoIS. Slúži k prístupu ku…

45. generálny míting Združenia európskych geologických služieb (EuroGeoSurveys, EGS) a pracovný seminár (workshop) riaditeľov tohto združenia.

V dňoch 15. – 19. 10. 2018 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) organizačne zabezpečoval 45. generálny míting Združenia európskych geologických služieb (EuroGeoSurveys, EGS) a pracovný seminár (workshop) riaditeľov tohto združenia. Prvý deň 15. 10. 2018 sa uskutočnilo v priestoroch ŠGÚDŠ zasadnutie Výkonného výboru (ExCom) EGS. Zasadnutie výboru viedli prezidentka združenia portugalská riaditeľka Teresa Ponce de Leão…

Informačný, monitorovací a hodnotiaci systém kvality sedimentov na podporu nadnárodnej spolupráce v rámci jednotného manažmentu povodia Dunaja

Monitorovanie kvality sedimentov a analýza trendov sú nariadené legislatívou EÚ (smernica 2013/39 z 12. augusta 2013, ktorou sa menia smernice 2000/60/ES a 2008/105/ES, pokiaľ ide o prioritné látky v oblasti vodnej politiky a jej predchádzajúce verzie) . Cieľom Smernice je zabezpečiť také opatrenia, aby sa koncentrácie nebezpečných látok v sedimentoch a / alebo príslušnej biote…

Deň baníkov, geológov, hutníkov a naftárov 2018

Dňa 7. 9. 2018 v Banskej Štiavnici opäť ožila banícka história. Konali sa tu tradičné oslavy Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov. V dopoludňajších hodinách zasadala Slovenská banská komora, na ktorej sa zúčastnili aj zástupcovia z našej organizácie. Popoludní sa konala slávnostná schôdza pri príležitosti osláv Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov. Minister životného prostredia Ing. László Sólymos udelil Čestné uznanie a…