ŠGÚDŠ na CONECU 2019

V dňoch 27. až 30. marca 2019 sa konal veľtrh CONECO – RACIOENERGIA. Náš ústav mal zastúpenie v stánku Ministerstva životného prostredia SR. Hlavnými témami prezentovanými na veľtrhu boli regionálna geológia, nerastné suroviny, inžinierska geológia, hydrogeológia a geotermálna energia, geoanalytické laboratóriá, mapový portál, geologické publikácie z produkcie vydavateľstva ŠGÚDŠ a ďalšie činnosti. Dňa 27. marca…