Slávnostné udeľovanie Ceny Dionýza Štúra a medailí ŠGÚDŠ

Dňa 19. novembra 2019 sa uskutočnilo v priestoroch Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave slávnostné udeľovanie Ceny Dionýza Štúra a medailí ŠGÚDŠ. Ocenenie laureátom na návrh vedeckej rady ŠGÚDŠ udelil generálny riaditeľ ŠGÚDŠ za významný prínos vo vedeckom poznaní v oblasti geológie a za významný prínos za rozvoj ŠGÚDŠ. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou…

Deň baníkov, geológov, hutníkov a naftárov 2019

Dňa 6. 9. 2019 sa v Banskej Štiavnici konali tradičné oslavy Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov. V dopoludňajších hodinách zasadala Slovenská banská komora, na ktorej sa zúčastnili aj zástupcovia z našej organizácie. Popoludní sa konala slávnostná schôdza pri príležitosti osláv Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov. Minister životného prostredia Ing. László Sólymos udelil Čestné…

Deň otvorených dverí u geológov – 2019

V dňoch 21. a 22. 6. 2019 sa uskutočnil na pracoviskách ŠGÚDŠ Deň otvorených dverí.   Pracovníci štátneho geologického ústavu pripravili pre laickú i odbornú verejnosť a hlavne pre deti množstvo atrakcií. Deti aj dospelí mali možnosť bližšie spoznať svet geológie. Návštevníci prešli od ryžovania zlata, cez prehliadku zbierok hornín, minerálov, fosílií, meteoritov, prehliadku prístrojovej techniky…

Cena ministra 2019

Minister životného prostredia László Sólymos dňa 3. 6. 2019 odovzdal 32 rezortných ocenení osobnostiam a kolektívom, ktoré sa mimoriadne pričinili o ochranu prírody a starostlivosť o životné prostredie. Boli medzi nimi napríklad tvorcovia vízie zelenšieho Slovenska- Envirostratégia 2030 či projektu DriDanube, ktorý sa zaoberal problematikou sucha v Dunajskom regióne. Slávnostné odovzdávanie Cien ministra sa aj tento rok konalo pri príležitosti…

Medzinárodná konferencia IOC 2019 „International Obsidian Conference 2019“

V dňoch 27. až 29. mája sa uskutočnila  v maďarskom Sárospataku medzinárodná konferencia IOC 2019 „International Obsidian Conference 2019“ organizovaná Maďarským národným múzeom sídliacim v Budapešti. Hlavnou témou bola obsidiánová industria v kamenných dobách vývoja ľudstva a zdrojové oblasti obsidiánu. Odzneli tu veľmi zaujímavé prednášky a témam obsidiánu na Slovensku by sme sa mohli venovať…

ŠGÚDŠ zorganizoval exkurzie na lokalitách v Moravanoch nad Váhom a Ratnovciach.

V rámci každoročnej konferencie GEPAARD 2019 (usporiadatelia Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch a spoločnosť PAMARCH, s. r. o.) ŠGÚDŠ zorganizoval 17. 5. 2019 dve postkonferenčné exkurzie na významných kvartérnych lokalitách v Moravanoch nad Váhom a Ratnovciach.   Martina Moravcová z ŠGÚDŠ spolu s geológmi a archeológmi zo spoločností PAMARCH, s. r. o., a Préhistoire & Technologie z Paríža prezentovali prednášky o kvartérnej geológii  a…

Deň otvorených dverí na MŽP

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zorganizovalo 11. mája 2019 Deň otvorených dverí, ktorý bol tento rok spojený s celoslovenskou akciou Enviro deň.  V rámci neho pracovníci ministerstva hravou formou učili deti správne narábať s odpadom. Tak ako po minulé roky, súčasťou podujatia bola prezentácia jednotlivých rezortných organizácií. Náš ústav zastupovali traja pracovníci. Laickej verejnosti, v prevažnej…