Oznam o znovuotvorení Ústrednej geologickej knižnice a archívu Geofondu

Oznam o znovuotvorení Ústrednej geologickej knižnice a archívu Geofondu   Všetkým záujemcom oznamujeme, že od 6. mája 2020 budú naše bádateľne opäť otvorené. Z dôvodu legislatívnych opatrení (COVID-19 a s tým súvisiaci maximálny počet osôb v bádateľni) Vás žiadame, aby ste si Vašu návštevu vopred dohodli telefonicky, resp. mailom a prišli až po potvrdení termínu. Archív: archiv@geology.sk  02 59375 368…

ŠGÚDŠ na DOD MŽP SR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zorganizovalo dňa 12. mája 2018 Deň otvorených dverí, na ktorom sa prezentovali jednotlivé rezortné organizácie. Náš ústav bol zastúpený 4-mi pracovníkmi, ktorí predstavili laickej verejnosti, v prevažnej miere deťom, model vzniku zosuvu a paleontologické vzorky. Ďalej ukázali vzorky hornín v mikroskope a odpovedali na nespočetné množstvo otázok.