Cena ministra 2019

Minister životného prostredia László Sólymos dňa 3. 6. 2019 odovzdal 32 rezortných ocenení osobnostiam a kolektívom, ktoré sa mimoriadne pričinili o ochranu prírody a starostlivosť o životné prostredie. Boli medzi nimi napríklad tvorcovia vízie zelenšieho Slovenska- Envirostratégia 2030 či projektu DriDanube, ktorý sa zaoberal problematikou sucha v Dunajskom regióne. Slávnostné odovzdávanie Cien ministra sa aj tento rok konalo pri príležitosti…

Medzinárodná konferencia IOC 2019 „International Obsidian Conference 2019“

V dňoch 27. až 29. mája sa uskutočnila  v maďarskom Sárospataku medzinárodná konferencia IOC 2019 „International Obsidian Conference 2019“ organizovaná Maďarským národným múzeom sídliacim v Budapešti. Hlavnou témou bola obsidiánová industria v kamenných dobách vývoja ľudstva a zdrojové oblasti obsidiánu. Odzneli tu veľmi zaujímavé prednášky a témam obsidiánu na Slovensku by sme sa mohli venovať…