Slávnostné udeľovanie Ceny Dionýza Štúra a medailí ŠGÚDŠ

Dňa 19. novembra 2019 sa uskutočnilo v priestoroch Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra v Bratislave slávnostné udeľovanie Ceny Dionýza Štúra a medailí ŠGÚDŠ. Ocenenie laureátom na návrh vedeckej rady ŠGÚDŠ udelil generálny riaditeľ ŠGÚDŠ za významný prínos vo vedeckom poznaní v oblasti geológie a za významný prínos za rozvoj ŠGÚDŠ. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou…