45. generálny míting Združenia európskych geologických služieb (EuroGeoSurveys, EGS) a pracovný seminár (workshop) riaditeľov tohto združenia.

V dňoch 15. – 19. 10. 2018 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) organizačne zabezpečoval 45. generálny míting Združenia európskych geologických služieb (EuroGeoSurveys, EGS) a pracovný seminár (workshop) riaditeľov tohto združenia. Prvý deň 15. 10. 2018 sa uskutočnilo v priestoroch ŠGÚDŠ zasadnutie Výkonného výboru (ExCom) EGS. Zasadnutie výboru viedli prezidentka združenia portugalská riaditeľka Teresa Ponce de Leão…

Informačný, monitorovací a hodnotiaci systém kvality sedimentov na podporu nadnárodnej spolupráce v rámci jednotného manažmentu povodia Dunaja

Monitorovanie kvality sedimentov a analýza trendov sú nariadené legislatívou EÚ (smernica 2013/39 z 12. augusta 2013, ktorou sa menia smernice 2000/60/ES a 2008/105/ES, pokiaľ ide o prioritné látky v oblasti vodnej politiky a jej predchádzajúce verzie) . Cieľom Smernice je zabezpečiť také opatrenia, aby sa koncentrácie nebezpečných látok v sedimentoch a / alebo príslušnej biote…

Deň baníkov, geológov, hutníkov a naftárov 2018

Dňa 7. 9. 2018 v Banskej Štiavnici opäť ožila banícka história. Konali sa tu tradičné oslavy Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov. V dopoludňajších hodinách zasadala Slovenská banská komora, na ktorej sa zúčastnili aj zástupcovia z našej organizácie. Popoludní sa konala slávnostná schôdza pri príležitosti osláv Dňa baníkov, geológov, hutníkov a naftárov. Minister životného prostredia Ing. László Sólymos udelil Čestné uznanie a…

Cena ministra ŽP

V reprezentačných priestoroch historickej budovy SNR na Župnom námestí 7. 6. 2018 odovzdal šéf envirorezortu László Sólymos pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia 41 rezortných ocenení osobnostiam a kolektívom, ktoré sa mimoriadne pričinili o ochranu prírody a starostlivosť o životné prostredie. „Dnešní ocenení svoj život venujú pomoci druhým a životnému prostrediu, ktoré patrí nám všetkým. Svojou službou verejnosti idú príkladom…