Cena ministra ŽP

V reprezentačných priestoroch historickej budovy SNR na Župnom námestí 7. 6. 2018 odovzdal šéf envirorezortu László Sólymos pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia 41 rezortných ocenení osobnostiam a kolektívom, ktoré sa mimoriadne pričinili o ochranu prírody a starostlivosť o životné prostredie. „Dnešní ocenení svoj život venujú pomoci druhým a životnému prostrediu, ktoré patrí nám všetkým. Svojou službou verejnosti idú príkladom…