Nové aplikácie pre verejnosť

Nové aplikácie pre verejnosť Pri príležitosti Slávnostného odovzdania cien Dionýza Štúra sme sprístupnili nový Geoportál, Katalógovú službu a INSPIRE služby: Metaúdaje, Vyhľadávacie a zobrazovacie služby a Ukladacie a transformačné služby. Viac informácií nájdete v záložke MAPY A DÁTA. Geoportál ŠGÚDŠ Geoportál je jedným z hlavných výsledkov projektu Geologický informačný systém GeoIS. Slúži k prístupu ku…