45. generálny míting Združenia európskych geologických služieb (EuroGeoSurveys, EGS) a pracovný seminár (workshop) riaditeľov tohto združenia.

V dňoch 15. – 19. 10. 2018 Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ŠGÚDŠ) organizačne zabezpečoval 45. generálny míting Združenia európskych geologických služieb (EuroGeoSurveys, EGS) a pracovný seminár (workshop) riaditeľov tohto združenia. Prvý deň 15. 10. 2018 sa uskutočnilo v priestoroch ŠGÚDŠ zasadnutie Výkonného výboru (ExCom) EGS. Zasadnutie výboru viedli prezidentka združenia portugalská riaditeľka Teresa Ponce de Leão…