Portál starých geologických máp

Z príležitosti Otvoreného kongresu Českej geologickej spoločnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti (Sepetná 19.09.-23.09.2023) sme oficiálne predstavili a verejnosti sprístupnili novú mapovú aplikáciu Staré geologické mapy (do roku 1918) so zameraním na územie Slovenska. Česká geologická služba (ČGS) aj v spolupráci s ŠGÚDŠ a  Štátnym ústredným banským archívom (ŠÚBA) v Banskej Štiavnici v roku 2004 vydala DVD Geologické mapy…