Workshop Kritické suroviny pre Slovensko

V stredu 21. 6. 2023 sa na pôde Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra uskutočnil workshop Kritické suroviny pre Slovensko. Organizátormi boli Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia geológie a prírodných zdrojov, Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, a Ministerstvo hospodárstva SR. Na workshope sa zúčastnili zástupcovia…