Aktuálne správy

Cena ministra ŽP

V reprezentačných priestoroch historickej budovy SNR na Župnom námestí 7. 6. 2018 odovzdal šéf envirorezortu László Sólymos pri príležitosti Svetového…

Čítať viac

ŠGÚDŠ na DOD MŽP SR

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zorganizovalo dňa 12. mája 2018 Deň otvorených dverí, na ktorom sa prezentovali jednotlivé rezortné organizácie.…

Čítať viac

Nové publikácie

Naše služby

Mapy a dáta

Geologické mapy a textové vysvetlivky k nim predstavujú obsahovo a odborne rozsiahle diela monografického charakteru, ktoré stoja mimo záujmu súkromného sektora.

Vydavateľská činnosť

Komplexné informácie o geologickom vývoji a geologickej stavbe územia sú nevyhnutným podkladom na racionálne vyhľadávanie a hodnotenie surovinových zdrojov.

Digitálny archív

V Geofonde a Ústrednej geologickej knižnici sa nachádza celkovo vyše 100 000 objektov. Ku dňu ukončenia projektu v elektronickej podoby bolo 44 tisíc objektov.

Laboratóriá

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra má do svojej štruktúry zaradené viaceré laboratóriá, ktoré potrebuje k zabezpečeniu plnenia svojich hlavných úloch vyplývajúcich zo štatútu ústavu.

Geologické mapy a vysvetlivky na predaj

Projekty spolufinancované EÚ